[ Nimeni nu vrea să repare locomotivele de la CEH ]

S ocietatea energetică a anulat o licitație de 1,8 milioane de lei care avea ca obiect ”Servicii de reparații planificate de tip R.G (reparații generale)
pentru locomotivele Diesel Hidraulice (LDH) de 1250 CP cu nr. 125-307 și nr. 92 53 0 810841-2”.

”Această procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au depus oferta”, arată motivul pentru care a fost anulată licitația.
Au mai fost organizate astfel de proceduri, însă, nu a fost depusă nicio ofertă. ”Locomotiva 125-307 necesită reparație de tip RG în anul 2021, înscriere în Registrul Național al Vehiculelor feroviare (RNV), obținere de aviz pentru prelungirea duratei normale de funcționare în urma reparației planificate și autorizate pentru acces pe infrastructura feroviară publică. Locomotiva 92 53 0 810841-2 , locomotivă de rerzervă, necesită reparație de tip R.G în anul 2021, obținere aviz pentru prelungirea duratei normale de funcționare în urma reparației planificate și autorizate pentru acces pe infrastructura feroviară public”, arată documentul CEH. Reparațiile planificate constau in demontări totale, curățiri, verificări, controale, măsurători, recondiționări, înlocuiri, teste, etalonări, probe la toate instalațiile locomotivelor sau ale componentelor acestora. ”Toate aceste operații se efectuează cu scopul restabilirii stării tehnice a locomotivelor și conduc la îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestora. În urma efectuării reparațiilor programate, locomotivele trebuie să atingă și să realizeze, în cadrul întregii lor perioade de exploatare (5 ani) următoarele condiții tehnice de calitate: caracteristicile și performanțele inițiale constructive, cheltuieli de întreținere și exploatare reduse, aspect satisfăcător”, mai arată documentul.
Monika BACIU