[ Nici autoritățile de la Petrila nu găsesc firmă care să cadastreze mai multe imobile ]

D upă ce la Uricani a fost anulată o procedură similară, acum autoritățile locale de la Petrila au anulat o licitație pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. La procedura organizată nu s-a prezentat nicio societate de profil. ”Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au depus oferta”, arată portalul de achiziții publice. 134.453 de lei fără TVA este valoarea contractului de achiziție publică. Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat. Trei sectoare cadastrale urmează a fi înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funcțiară. Sunt nouă sectoare cadastrale cu suprafața de 822,5508 hectare, 12 sectoare cadastrale cu suprafața de 382.3587 hectare și 14 sectoare cadastrale cu suprafața de 1031,483 hectare, estimate pentru înscrierea unui număr de aproximativ 1318 imobile. Obiectivul sistemului de cadastru și publicitate imobiliară este de a agrega și de a face publice informații complete, corecte și actualizate, referitoare la situația tehnică (suprafața, categoria de folosință, amplasare/ vecinătăți) și situația juridică a terenurilor și construcțiilor ridicate pe acestea (prin identificarea proprietarilor și a titlurilor de proprietate).

Monika BACIU