În Piata Marii Adunãri Nationale din Chisinãu a avut loc duminicã, 25 martie 2018, ceea ce organizatorii – ”Miscarea Tinerii Moldovei”, ”Actiunea 2012”, ”Asociatia Obsteascã UNIREA – ODIP” – au numit ”Marea Adunare Centenarã”. La chemarea asociatiilor unioniste din Basarabia, zeci de mii de români s-au adunat pentru a celebra împlinirea unui secol de la unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918) si pentru a cere celor douã parlamente românesti (de la Bucuresti si Chisinãu) desfiintarea hotarului nedrept de pe Prut!
Si Valea Jiului a avut reprezentanti la aceastã mare adunare.
„În calitate de secretar executiv al Filialei Jud. Hunedoara a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor ”Regina Maria” am participat alãturi de Andrei si de avocatul Mircea Mincea la acest foarte important exercitiu civic desfãsurat în capitala Basarabiei. A fost o mare bucurie sã vãd cã motivul unirii românilor de pe cele douã maluri ale Prutului a adunat români din toatã Basarabia, din România si chiar din Europa. A fost cititã o proclamatie adresatã poporului român în integralitatea sa, clasei politice din cele douã state românesti si comunitãtii internationale. În aceastã rezolutie se consfiintesc, printre altele:
Pretuirea actului de mare curaj politic si de mare responsabilitate din 27 martie 1918 si al legitimitãtii sale; Asentimentul cu alesii locali si cu autoritãtile locale care au votat Declaratii de Unire cu România; Condamnarea oricãrei forme de intimidare a semnatarilor Declaratiilor de Unire; Reafirmarea dreptului poporului român la autodeterminare, dupã modelul german, fãrã amestec din afarã; Pledarea pentru revenirea definitivã a populatiei dintre Prut si Nistru la Patria-Mamã; Angajamentul de a contribui cu toate eforturile, în anul Centenarului, pentru reîntregirea nationalã. Proclamatia s-a încheiat cu textul: ”VOTÃM astãzi Unirea Republicii Moldova cu România, de-a pururi si pentru totdeauna! Asa sã ne ajute Dumnezeu!”. Bineînteles, am votat aceastã proclamatie alãturi de toti românii din Piata Marii Adunãi Nationale, cu convingerea cã este momentul anulãrii unei mari nedreptãti istorice fãcute samavolnic de Stalin si Hitler, si ca pe o reparatie moralã fatã de ororile pe care populatia românã din Basarabia le-a suportat dupã iunie 1940” spune Dorel Schiopu Secretar Executiv – Filiala Jud. Hunedoara a A.N. Cultul Eroilor ”Regina Maria”.
Dorel Schiopu spune cã au profitat de oportunitatea acestei deplasãri si s-au recules si aprins câte o lumânare la mormintele marilor patrioti români, Grigore Vieru, Doina si Ion Aldea – Teodorovici.
„Toatã aceastã deplasare a fost o ocazie sã descoperim bucuria românilor din Basarabia la întâlnirea cu românii de peste Prut sau de peste Carpati, bucurie care uneori – fãrã nici o exagerare- a mers pânã la lacrimi, dar si ocazia stabilirii unor legãturi cu diverse asociatii unioniste care se vor concretiza în perioada urmãtoare în actiuni comune pentru celebrarea corespunzãtoare a Centenarului Marii Uniri si pregãtirea readucerii românilor din Basarabia la Patria – Mamã”, a conchis Dorel Schiopu.