Muzeul, punct vulnerabil

Patrimoniul istoric, punct vulnerabil. La Petrosani functioneazã un muzeu, Muzeul Mineritului, însã acesta nu este pãzit. Legea spune cã fiecare muzeu din tarã, ar trebui sã aibã pazã. Având în vedere cã la alineatul 1 al articolului nr.11 al Legii nr.311/2003, Legea muzeelor si a colectiilor publice se prevede cã “proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor… mai departe