Municipalitatea de la Lupeni dorește un iluminat public modern

C reșterea eficienței iluminatului public, o prioritate pentru edilii de la Lupeni. Administrația locală de la Lupeni a aprobat documentația tehnico- economică ce vizează un astfel de proiect, care va fi supus spre aprobare Agenției Fondului
pentru Mediu.
Prin intermediul programului, beneficiarii pot accesa fonduri pentru înlocuirea corpurilor de iluminat existente care au un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, pentru completarea sistemului de iluminat public existent
cu corpuri de iluminat cu surse LED, în situațiile
în care stâlpii de pe
tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/ nefuncționale, pentru extinderea sistemului de iluminat existent, precum și pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții.
Finanțarea va fi acordată în funcție de numărul de locuitori din unitățile administrativ-teritoriale pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori –
maximum 1.000.000 lei; pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei; pentru orașe – maximum 3.000.000 lei; pentru municipii de rang 0 – municipiul București – maximum 50.000.000 lei; pentru municipii
de rang I – maximum 6.000.000 lei; pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.
Monika BACIU