Monumentele UNESCO – în analiza Ministerului Culturii

Ministerul Culturii si Identitãtii Nationale supune dezbaterii publice proiectul de Hotãrâre privind  stabilirea mãsurilor necesare în vederea gestiunii, protectiei si monitorizãrii monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial si în Lista indicativã a României pentru includerea  acestora în Lista Patrimoniului Mondial si a zonelor lor de  protectie.
Protectia si gestiunea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, a monumentelor istorice pentru care România a depus la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângã UNESCO dosarul pentru includerea acestora în Lista patrimoniului mondial si a zonelor lor de protectie, se întemeiazã pe prevederile  Decretului nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Conventiei privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural (1972) adoptatã de România prin Decretul Consiliului provizoriu de uniune nationalã nr. 187/1990.
“Hotãrârea Guvernului nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, valabilitatea  Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, este de 5 ani, începând cu data intrãrii în vigoare a acestei hotãrâri. Urmare a celor mai sus prezentate, rezultã cã Programul de protectie si gestiune si-a încetat  aplicabilitatea în luna  ianuarie 2016 si este necesarã elaborarea si aprobarea unui nou  program de  protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului  mondial UNESCO”, aratã documentul. Judetul Hunedoara are incluse în Lista  patrimoniului UNESCO cetãtile dacice din Muntii Orãstiei – Sarmizegetusa Regia, Costesti Cetãtuia, Costesti Blidaru, Luncani Piatra Rosie si Bãnita.
Pe Lista indicativã, care cuprinde monumente pentru care s-a depus la Comitetul Patrimoniului Mondial de pe lângã UNESCO dosar de includere în Lista  patrimoniului mondial, se aflã bisericile cneziale din Tara Hategului: Biserica “Sfântul Nicolae”  din Densus, Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Strei, Biserica cnezilor Cândea din Sântãmãria Orlea, Biserica ”Sfântul Gheorghe” din Streisângeorgiu,  Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh” din Ostrov si Biserica ”Arhanghelul Mihail”  din Gurasada.
Cosmin BACIU