Monica Iacob Ridzi trebuie sã se adreseze sotului ei

MITING - PD - CLUJMinisterul Dezvoltãrii Regionale si a Administratiei Publice nu construieste grãdinite. În urmã cu mai bine de o lunã de zile, deputatul PP-DD, Monica Iacob Ridzi i-a adresat o interpelare lui Liviu Dragnea, ministrul Administratiei si Dezvoltãrii Regionale cu privire la continuarea lucrãrilor de constructie a grãdinitei IG Duca.

Cu întârziere a sosit si rãspunul…”ministerul nu se ocupa de gradinite” “Ca rãspuns la întrebarea dumneavoastrã privind constructia grãdinitei Ion Gheorghe Duca din municipiul Petrosani, vã aducem la cunostintã cã programele gestionate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si derulate prin directiile publice ale institutiei noastre nu au ca obiect proiecte de construire de grãdinite. având în vedere domeniul de activitate vizat de întrebarea dumneavoastrã vã rugãm sã solicitati rãspuns Ministerului Educatiei Nationale si autoritãtilor publice locale ale municipiului Petrosani în vederea solutionãrii finantãrii unui astfel de proiect”, se aratã în rãspunsul celor de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale.

Mai exact, printre altele, Monica Iacob Ridzi este îndemnatã sã solicite rãspuns chiar de la sotul ei, de la primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi. Acesta din urmã a mai precizat cã nu dispune de fondurile necesare pentru constructia grãdinitei pe motiv cã banii nu au fost alocati de Guvern.

Grãdinita de la IG Duca are deja o odisee, contractual a fost semnat în octombrie 2007, trebuia sã fie finalizatã la sfârsitul anului 2008, însã din lipsa banilor veniti de la Ministerul Educatiei acest lucru nu s-a întâmplat. Ultima datã când s-a lucrat la aceastã grãdinitã a fost în anul 2011 când s-au executat lucrãri pe bani de la Primãria municipiului Petrosani.  Pentru ca lucrãrile sã fie finalizate, pentru acest obiectiv mai este necesarã o sumã important de bani.

Monika BACIU