Monica Iacob Ridzi: Lege împotriva sãrãciei

Deputatul hunedorean Monica Iacob Ridzi a initiat un proiect de lege care sã vinã în spijinul oamenilor sãraci. Asta pentru cã acum sunt oameni care nu beneficiazã în România de de servicii medicale elementare sau de preventie.

Practic, proiectul legislativ propus de deputatul, care vine dintr-o zonã sãracã asa cum este Valea Jiului, vine sã completeze o lege existentã deja, dar care necesitã îmbunãtãtiri, pentru cã a fost emisã în anul 2006, iar de atunci lucrurile au evoluat.

Deputatul Monica Iacob-Ridzi a depus joi, la Camera Deputatilor o propunere legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, considerând cã, desi prin adoptarea Legii nr.95 în anul 2006, s-a fãcut un important pas înainte în domeniul modernizãrii si organizãrii sistemului sanitar din România, pe parcursul anilor, din 2006 si pânã în prezent, au apãrut o serie de situatii noi care nu au fost prevãzute nici în varianta initialã, nici în modificãrile si completãrile ulterioare.

O astfel de situatie este generatã de Programul national de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, care este în derulare si în prezent. Conform prevederilor din forma initialã a legii, de acest program nu pot beneficia decât persoanele care pot face dovada cã sunt integrate în sistemul national de asigurãri de sãnãtate. Aceeasi situatie este întâlnitã si în cadrul programelor de depistare a TBC-ului, HIV/SIDA, Hepatita C, etc. toate având rolul de a prezenta o imagine cât mai realã a stãrii de sãnãtate a populatiei, pentru ca, mai apoi, sã poatã fi luate mãsurile necesare la nivel national.

În prezent, conform Legii nr.95/2006, în forma actualã, cetãtenii români sau rezidentii din România, care nu fac dovada unei asigurãri medicale, de orice formã, nu beneficiazã de servicii medicale elementare sau de preventie, ca de exemplu: servicii de sãnãtate scolarã, servicii de laborator în domeniul sãnãtãtii publice, servicii de planificare familialã, servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor, servicii prenatale si postnatale, etc. „Tinând cont de situatia materialã precarã în care se zbate o bunã parte din populatia tãrii, multi români nu dispun de nici o formã de asigurãri medicale si nu îsi permit luxul de a solicita aceste teste contra cost, drept care renuntã la ele. Ei sunt sau vor fi viitorii purtãtori ai acestor maladii pe care le vor transmite mai departe. Fiind vorba de o activitate de depistare si preventie, numãrul celor care nu au fost  inclusi în aceste programe trebuie sã fie cât mai mic pentru ca rezultatele statistice sã fie cât mai apropiate de realitate”, a declarat deputatul Monica Iacob-Ridzi.

Aceasta doreste, prin intermediul modificãrii legislative propuse Parlamentului, ca prin adoptarea unor mãsuri de completare si modificare a legislatiei în vigoare din domeniul depistãrii si prevenirii unor boli ale sãrãciei si ignorantei, dar cu un mare impact social, finantarea programelor de sãnãtate sã poatã fi fãcutã, dupã caz, de la bugetul Ministerului Sãnãtãtii, din bugetul de stat sau din alte surse, inclusiv donatii si sponsorizãri, în conditiile legii.

Diana Mitrache