Modificãri de ordonante pentru salariatii de la CEH

Douã ordonante trebuie modificate pentru ca salariatii din companiile de stat sã nu fie afectati de modificãrile aduse Codului Fiscal.
Una dintre Ordonantele de Urgentã este cea care vizeazã cresterea salariilor. OUG 26/2013 privind disciplina financiarã în companiile de stat nu permite majorarea salariilor în lipsa productivitãtii. Reprezentantii Sindicatului Muntele au obtinut promisiuni cã aceastã OUG va fi modificatã.
“Noi am ridicat problema pentru toate companiile de stat. Am fost asigurati cã se va gãsi o formulã, astfel încât salariatii sã nu piardã din venituri atunci când contributiile vor fi trecute de la angajator la angajat”, a declarat Darius Câmpean, presedintele Sindicatului Muntele.
Potrivit art. 8, alin. 3 si 4, din OUG 26/2013 “cresterea câstigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depãsi 60% din indicele de crestere a productivitãtii muncii calculate în unitãti valorice sau fizice, dupã caz. Pentru operatorii economici prevãzuti la art. 1 lit. c) care au statutul de filiale si a cãror activitate depinde de contractele încheiate cu societatea-mamã în proportie mai mare de 60%, cresterea cheltuielilor de natura salarialã nu poate fi mai mare decât cresterea acordatã de societatea-mamã”.
Potrivit unei alte OUG adoptatã de Guvern, în urmãtoarea perioadã urmeazã renegocierea contractelor de muncã. La CEH, sindicatele vor fi cele care vor participa la negocieri.
O altã ordonantã de urgentã ce se doreste a fi modificatã este cea privind acordarea veniturilor de completare. Si aici, sindicalistii propun modificarea perioadei de acordare a acestor ajutoare financiare pentru persoanele care pleacã prin concediere colectivã.
Monika BACIU