Modernizare turisticã si creare de locuri de muncã / 11,46 milioane de euro pentru turismul din Valea Jiului

Primãriile din Valea Jiului, eligibile pentru a solicita fonduri europene în vederea dezvoltãrii turistice. Agentia de Dezvoltare Regionalã Vest anuntã cã sunt disponibile 11,46 de milioane de euro. Singurul lucru care trebuie fãcut este ca administratiile locale sã depunã proiecte în vederea obtinerii unor finantãri.

Proiecte turistice pentru dezvoltare localã si umanã

În Valea Jiului trei primãrii au demarat, în urmã cu câtiva ani, proiecte pentru modernizarea statiunilor montane. Este vorba de Petrosani, Vulcan si Lupeni. Finantãrile au fost sistate, la fel si lucrãrile. Acum este sansa administratiilor de a continua aceste proiecte.

“Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a lansat în data de 1 aprilie 2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupãrii fortei de muncã, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sã includã reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitãtii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii în infrastructura de turism) din cadrul Axei Prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilã a turismului. Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finantare se vor putea depune la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Vest începând cu data de  1 iunie 2016, având ca termen limitã pentru depunere data de  2 decembrie 2016. Alocarea financiarã a Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 11,46 milioane euro”,  aratã oficialii ADRVEST.

Administratiile locale din Valea Jiului pot depune documentatiile în vederea obtinerii fondurilor necesare demarãrii unor noi proiecte turistice, proiecte care implicã si crearea de noi locuri de muncã.

“În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile proiectele care vizeazã statiunile turistice balneare, proiecte ce presupun amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publicã, dezvoltarea de infrastructuri publice la scarã micã pentru valorificarea atractiilor turistice, crearea si extinderea infrastructurii de agrement, activitãti de marketing si promovare turisticã ale obiectivului finantat. Solicitantii eligibili sunt primãriile statiunilor turistice si parteneriate constituite între acestea si Consiliile Judetene. Valoarea totalã a unei cereri de finantare trebuie sã se încadreze între minim 100.000 euro si maxim 5.000.000 euro, cofinantarea din partea solicitantului fiind de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile”, mai spun oficialii ADRVEST.

Autoritatea Nationalã pentru Turism sprijinã, scriptic, proiectele de dezvoltare a domeniilor schiabile din Valea Jiului. În urmã cu câtiva ani autoriãtile locale din

Valea Jiului au pariat pe turism pentru dezvoltarea zonei. Acum, proiectele demarate au rãmas în aer, fãrã a mai fi alocate fonduri pentru dezvoltare.

Statiunile montane, lucrãri începute, dar neterminate

Potrivit unei informãri a Autoritãtii Nationale pentru Turism doar proiectul de dezvoltare a statiunii montane Pasul Vâlcan a fost finalizat în proportie de 100%. Dar este vorba doar de prima parte a proiectului. A doua parte prevede unirea acestei statiuni cu cea din Straja, iar acest proces nici mãcar nu a început încã.

“Gradul de implementare a proiectelor de dezvoltare a statiunilor montane din Valea Jiului, respectiv Parâng, Straja si Pasul Vâlcan – Consiliul Local Lupeni în implementarea proiectului „Schi în România, statiunea Straja” – circa 60%. Consiliul Local Petrosani în implementarea proiectului „Schi în România, Municipiul Petrosani” – circa 16%. Consiliul Local Vulcan în implementarea proiectului „Schi în România, orasul Vulcan”- 100% prima etapã”,  se aratã într-un rãspuns oferit cotidianului CRONICA VÃII JIULUI, de reprezentantii Autoritãtii Nationale pentru Turism.

Autoritãtile responsabile de aceste proiecte recunosc faptul cã în anul 2015 nu au alocat nici mãcar un leu pentru aceste investitii. În ceea ce priveste acest an, situatia este incertã încã.

“În cursul anului 2015 institutia noastrã nu a alocat fonduri pentru cele trei proiecte. Posibila alocare de fonduri pentru cele trei proiecte va fi fãcutã în functie de alocãrile de la bugetul de stat, netransmis pânã la data prezentei Autoritãtii Nationale  pentru Turism, precum si de documentatiile tehnico-economice prezentate de beneficiarii proiectelor”, mai sustin reprezentantii ANT.

Ar mai fi nevoie de sume impresionante pentru finalizarea proiectelor de devoltare a celor trei statiuni montane din Valea Jiului, iar cei de la ANT spun cã se fac demersuri necesare în acest sens.

“Autoritatea Nationalã pentru Turism alãturi de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri face demersurile necesare cãtre autoritãtile competente în vederea alocãrii sumelor necesare finalizãrii proiectelor aflate în derulare în cadrul programului de finantare a investitiilor în infrastructura de turism”, mai subliniazã cei de la ANT.

Aproape 40 de milioane de euro. Atâta ar mai trebuie pentru ca proiectele administratiei locale de la Petrosani sã devinã realitate în ceea ce priveste dezvoltarea statiunii montane Parâng. Autoritãtile locale de la Petrosani au început lucrãrile la dezvoltarea domeniului schiabil în anul 2009. Timp de trei ani de zile, ministerul de resort a alocat aproape 26 de milioane de lei. Cel mai mare domeniu de schi din Europa de Est trebuia sã fie construit la Petrosani, în Parâng. În afara de reamenajarea celor cinci pârtii existente, acolo urmau sã aparã 17 piste noi, 2 telegondole, sapte telescaune, 30 de tunuri de zãpadã si 7 masini de bãtut zãpada. Complexul trebuia sã continã si douã centre turistice, o cabanã si o instalatie de ticketing. Costul final: 99 de milioane de euro. Potrivit documentelor, Ministerului Dezvoltãrii, nivelul de cofinantare a proiectelor derulate în comun de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului si autoritãtile publice locale este urmãtorul, unitãtile administrativ-teritoriale asigurã pânã la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea totalã a contractelor de lucrãri încheiate în conformitate cu legislatia în vigoare, exceptând domeniul schiabil, unitãtile administrativ-teritoriale asigurã pânã la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea contractului aferent realizãrii documentatiei tehnico-economice, încheiat în conformitate cu legislatia în vigoare, în cazul domeniului schiabil, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului finanteazã procurarea instalatiilor de transport pe cablu si montajul acestora, în limita fondurilor disponibile.

În Valea Jiului au început proiectele de modernizare a statiunilor montane, însã acestea nu au fost duse la capãt. De precizat este cã banii ar fi trebuit sã vinã de la Guvernul României.

Monika BACIU