[ Ministerul Energiei nu oferă sprijin pentru asigurarea agentului termic la Deva ]

A sigurarea agentului termic intră în sarcina autorităților locale. Termocentrala Mintia și-a încetat activitatea în vara acestui an.

Din lipsa cărbunelui, dar și din cauza neconformării la cerințele de mediu s-a luat decizia închiderii termocentralei de pe Mureș. Mii de deveni sunt afectați de această măsură. Astfel, deputatul PSD, Ilie Toma a vrut lămuriri cu privire la ajutorul pe care Ministerul Energiei l-ar putea acorda oamenilor.
”În ceea ce privește situația electrocentralei Deva (Mintia) menționăm faptul că prin adresa (…) Ministerul Mediul, Apelor și Pădurilor informează asupra riscului imminent privind sesizarea de către Comisia Europeană a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și stabilirea de sancțiuni pecuniare în sarcina statului roman, în ceea ce privește Sucursala Electrocentrale Deva. Ministerul Energiei solicită întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea stopării poluării cu emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și pentru punerea în conservare în siguranță a electrocentralei Deva, fiind întocmit programul pentru asigurarea securității și punerea în siguranță a obiectivelor  electrocentralei Deva”, arată ministerul de resort.
Numai că ministerul nu asigură niciun sprijin. Mai mult, asigurarea agentului termic intră în sarcina autorităților locale.
”Asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică precum și elaborarea programului propriu în domeniul energiei termice sunt atributul administrației publice locale fiind și responsabilitatea acesteia (…). ADministrația public locală a adoptat hotărâri de consiliu prin care a aprobat acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, obiective de investiții ”instalații termice” pentru instituțiile publice aflate în municipiul Deva, inclusiv spitalul județean, obiectivele de investiții ”sisteme de încălzire proprii cu energie termică prin utilizarea centralelor termice cu combustibil gazos, cu dotările necesare” pentru instituțiile de învățământ din municipiul Deva, reabilitarea, moderni­zarea, extinderea și asigurarea infrastructurii educaționale, obiectiv de investiții creșterea izolației energetic”, mai arată ministerul.
Termocentrala de la Mintia a intrat în proces de conservare. Aceasta este oprită din luna februarie din cauza lipsei cărbunelui.
Monika BACIU