Ministerul Energiei aruncã problema termoficãrii la Consiliile Locale

Ministerul Energiei se spalã pe mâini. Problema termoficãrii din Valea Jiului este aruncatã în sarcina autoritãtilor locale si Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice. Ministerul Energiei subliniazã cã problema termoficãrii din Valea Jiului si Deva cade în sarcina autoritãtilor locale direct implicate.

“Dupã cum cunoasteti, potrivit art. 8 al Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termicã, înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termicã constituie obligatii ale autoritãtilor administratiei publice locale. Autoritãtile administratiei publice locale elaboreazã programul propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficientã energeticã si al aprobã prin hotãrâre de consiliu local, judetean (…) ori a asociatiei de dezvoltare comunitarã, dupã caz. Având în vedere cele mentionate, consiliile locale direct interesate sã asigure confortul cetãtenilor din localitãtile judetului Hunedoara trebuie sã realizeze demersuri pentru reabilitarea sistemelor de termoficare”, aratã oficialii Ministerului Energiei. În ecuatia asigurãrii confortului termic al abonatilor sistemului de termoficare intrã si Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice. “În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitãti publice, “serviciile de utilitãti publice sunt în responsabilitatea autoritãtilor administratiei publice locale” (art.3), iar “exercitarea functiei de analizã, sintezã, decizie, coordonare, monitorizare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitãti publice este încredintatã Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate” (art. 12). În acest sens, MDRAP are functia de elaborare si monitorizare a strategiilor si programelor de dezvoltare a infrastructurii unitãtilor administrativ-teritoriale si functia de implementare a programelor pentru serviciul de alimentare cu energie termicã finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite”, mai aratã ministerul Energiei.

Senatorul PMP, Haralambie Vochitoiu a adresat o interpelare oficialilor Ministerului Energiei cu privire la reabilitarea retelelor de termoficare din Valea Jiului si Deva. Acesta a subliniat cã “locuitorii din judetul Hunedoara, racordatI la sistemul centralizat de termoficare, se aflã în pericolul iminent de a rãmâne-în perioada iernii- fãrã agent termic în locuinte”. Numai cã si o decizie a instantei ar putea lãsa abonatii sistemului de termoficare în frig.

Monika BACIU