Ministerul Educatiei pune degetul pe ranã / Profesorii universitari obligati sã respecte drepturile studentilor

7Studentii nu au doar obligatii, ci si drepturi legale, odatã cu adoptarea de cãtre Ministerul Educatiei a Statutul Studentului, la propunerea ANOSR. Iar dacã acestea le sunt încãlcate de cãtre cadrele didactice, cei care urmeazã cursuri universitare au la dispozitie un portalul studentesc anticoruptie.

Acest act normative adoptat dse Minister le garanteazã studentilor si în sesiune o serie de drepturi de care acestia pot beneficia. Astfel, spun reprezentantii Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din România, pofesorii nu pot sa dea examen dupa bunul plac, ci sunt obligati sã îsi respecte promisiunile de la începutul anului! În acest sens, Statutul Studentului spune cã studentii au dreptul de a fi informati  cu privire la programã si la modalitãtile de evaluare încã de la începutul semestrului, iar orice modificare a acestora se poate face doar cu acordul studentilor. Profesorii sunt de asemenea obligati sã publice si sã respecte baremul de notare.  În plus, studentii care au o dizabilitate certificatã medical pot beneficia de o modalitate de evaluare separatã, adaptatã nevoilor lor, cu respectarea cerintelor cursului. Dacã un student considerã cã a fost nedreptãtit, are dreptul la contestatie. Mai mult, profesorul care a evaluat initial lucrarea nu poate face parte din comisia de contestatie si, astfel, devine mult mai greu ca subiectivitatea evaluatorului sã afecteze nota finalã.

Platformã anticoruptie pentru studenti

7-1Atunci cand realizeazã studii si articole de specialitate, studentii beneficiazã de drepturi de proprietate intelectualã. Cu alte cuvinte, profesorii nu îsi mai pot asuma rezultatele muncii studentilor fãrã recunoasterea adecvatã a acestora.

Studentii mai trebuie sã stie cã au dreptul de a accesa toate regulamentele universitãtii, de a primi rãspuns scris la cereri si de a face sesizãri atunci când constatã nereguli. Cei care constatã încãlcãri ale prevederilor mentionate sunt încurajati sã le documenteze si sã le trimitã si cãtre platforma student.romaniacurata.ro, portalul studentesc anticoruptie lansat de Alianta Nationalã a Organizatiilor Studentesti din România în parteneriat cu Societatea Academicã din România.

Statutul Studentului este denumit oficial Codul Drepturilor si Obligatiilor Studentului si  are caracter obligatoriu pentru toate universitãtile din România. „Studentii au dreptul sã fie evaluati corect, în acord cu baremul de notare si conditiile anuntate de profesor la începutul semestrului. Statutul Studentului obligã universitãtile sã evite o serie de abuzuri des întâlnite pânã acum, fãrã a afecta însã în vreun fel dificultatea examenelor si seriozitatea procesului de evaluare. Ne îndreptãm spre normalitate din acest punct de vedere, desi din pãcate existã încã multe nereguli în tarã”, a declarat Mihai Dragos (foto), presedinte ANOSR.

Carmen Cosman