Ministerul Economiei studiază simplificarea legislației în domeniul resurselor minerale

652.230 alocă Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri pentru servicii pentru elaborare studii de impact si politici publice in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat pentru Proiectul “Simplificarea legislatiei in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat”.

”Conform Notificarii nr.16/2021 pentru modificarea contractului nr.189/16.07.2018, precum si in baza Ordonanţei de urgenţă nr. 212/28.12.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care s-a înfiinţat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, contractul se va incheia cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Servicii pentru elaborare studii de impact si politici publice in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat pentru Proiectul “Simplificarea legislatiei in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat”, Cod SIPOCA 388, Cod SMIS 2014 115784. Se va realiza un studiu de impact si o politica publica in domeniul resurselor minerale si un studiu de impact si o politica publica in domeniul societatilor cu capital de stat. Se vor desfasura urmatoarele activitati care constituie obiectul contractului de prestari servicii: A. Elaborarea de Studii de impact al reglementarilor si politicilor publice In cadrul aceastei subactivitati se vor elabora 2 studii de impact, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice si pentru domeniul societatilor cu capital de stat, care vizeaza investigarea efectelor complexe ce ar rezulta sau rezulta din aplicarea reglementarilor si politicilor publice. B. Elaborarea documentelor de politici publice In cadrul aceastei subactivitati se vor elabora 2 politici publice, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice si pentru domeniul societatilor cu capital de stat, bazate pe rezultatele studiilor de impact, care vor asigura transparenta decizionala astfel incat sa conduca la indeplinirea obiectivului proiectului.”, arată documentația.
Scopul proiectului se referă la adoptarea unei abordări moderne și inovatoare, axată pe facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de calitate. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului constau, pe de o parte, în elaborarea și publicarea în Monitorul Oficial a două acte normative, câte unul pentru fiecare domeniu de intervenție, resurse minerale neenergetice și societăți cu capital de stat, iar pe de altă parte, în elaborarea a două politici publice elaborate în domeniile de referință ale proiectului.
Un alt rezultat al proiectului constă în instruirea unui grup de 60 de persoane, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale și în organizarea a două vizite de studiu în țări care au expertiză în simplificarea legislației si elaborarea de politici publice, în domeniile vizate de proiect.
Cosmin BACIU