Minele vândute la bucatã

Unitãtile miniere închise fac cu ochiul investitorilor. De fapt este vorba de clãdirile care se aflã în fostele perimetre miniere. SNIMV vrea sã afle care este valoarea de piatã a clãdirilor.
Este vorba de clãdirile de la minele Paroseni si Uricani. 5000 de lei alocã Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului pentru  determinarea valorii juste, de piatã a clãdirilor industriale din cele douã perimetre miniere.
Clãdirile din patrimoniul SNIMVJ SA – sucursalele Mina Paroseni si Mina Uricani se evalueazã la valoarea de piatã, în vederea efectuãrii tranzactiei de vânzare – cumpãrare. Evaluatorul trebuie sã fie o persoanã fizicã/juridica ce detine aceastã calitate în conditiile prevãzute de OG nr. 24/2011, aprobatã prin Legea nr. 99/2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare, autorizat ANEVAR, cu specialitatea EPI. Evaluarea se face în conformitate cu Standardele Internationale de evaluare, respectiv standardele de evaluare aprobate de ANEVAR si obligatorii pentru desfãsurarea activitãtii de evaluare, precum si cu respectarea Codului de eticã al profesiei de evaluator autorizat. Urmare a evaluãrii se emite Raportul de evaluare pentru fiecare sucursalã beneficiarã, respectiv Mina Paroseni si Mina Uricani.
“Se solicita achizitionarea serviciului de evaluare a clãdirilor aflate în patrimoniul SNIMVJ SA- Mina Paroseni si Mina Uricani, în scopul stabilirii valorii de piatã, în vederea valorificãrii prin vânzare a acestora (având în vedere solicitãrile transmise de potentiali cumpãrãtori)”, aratã documentatia.  Si cãsutele minerilor de la Eforie Nord, mai exact, Complexul Meduza urmeazã a fi supus evaluãrii. 441.382 de lei este  valoarea de inventar a acestora.
Cosmin BACIU