Minele Lupeni si Lonea se închid la finalul anului!

Minele Lupeni si Lonea îsi vor înceta activitatea de productie la finalul acestui an. Complexul Energetic Hunedoara a întocmit un nou Plan de închidere care a fãcut obiectul renotificãrii  transmise Comisiei Uniunii Europene, document care prevede termenele de închidere.
În tot acest timp se poartã însã discutii pentru prelungirea activitãtii celor douã unitãti miniere.  Ministerul Energiei acordã 118.751 mii lei pentru închiderea minelor Lupeni si Lonea. Suma este aferentã acestui an.
În acest sens a fost elaborat proiectul de Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara — S.A pentru anul 2018.
“Ajutorul de stat în sumã totalã de 118.751 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordã potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cãrbune necompetitive din România, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 127/1 din 21 aprilie 2017, si Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final, astfel: pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, ajutorul de stat în sumã de 90.656 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximã livratã de 247.300 tone si o  putere calorificã minimã de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 108,00 lei; pentru unitãtile intrate în proces de închidere definitivã se acordã ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli exceptionale în sumã de 28.095 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de  productia curentã”, aratã documentul Ministerului Energiei.
Sumele se alocã tinând cont de faptul cã închiderea celor 2 unitãti miniere trebuie sã se facã în conditii de sigurantã cu conservarea straturilor de cãrbune si evitarea unor eventuale accidente care ar putea apãrea în conditiile în care nu se respectã procedura de închidere. În acest sens, s-a constatat cã este necesarã prelungirea termenelor de închidere subteranã astfel EM Lonea pânã la finele anului 2020, EM Lupeni pânã în luna iulie 2021.
“Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH S.A. a întocmit un nou Plan de închidere care a fãcut obiectul  renotificãrii transmise Comisiei Uniunii Europene. Noul Plan de închidere prevede ca încetarea activitãtii de productie pentru EM Lonea si EM Lupeni sã fie datã de 31.12.2018”, aratã acelasi document.  CEH S.A. va  gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive asigurând evidente contabile precise si  separate pentru fiecare dintre cele douã unitãti care beneficiazã de  ajutor de stat. suma  alocatã initial pentru închiderea minelor a fost mai mare. Ministerul Energiei explicã de ce a fost nevoie de rectificarea bugetului.
“Datoritã faptului cã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 nu  s-au alocat fonduri  suplimentare si având în vedere obligatiile Ministerului Energiei asumate prin Planul de închidere autorizat de Comisia Europeanã, apare necesitatea modificãrii structurii ajutorului de stat aprobat prin Hotãrârea de Guvern nr. 99 /2018 privind aprobarea acordãrii  ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2018, în sensul diminuãrii grantului direct de la suma de 112.347 mii lei la suma de 90.656 mii lei, diferenta de 21.691 mii lei  adãugându-se la suma cheltuielilor exceptionale. Aceastã realocare se datoreazã: economiei realizate ca urmare a evolutiei pretului cãrbunelui pe terte piete fapt care a condus la realizarea unei norme de subventie mai micã decât nivelul programat ceea ce determinã scãderea ajutorului de stat per Gcal; necesitatii asigurãrii cel putin a unei parti din sumele prevãzute pentru realizarea cheltuielilor exceptionale în anul 2018 în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final pentru care nu s-au putut alocat  fonduri la prima  rectificare bugetarã”, mai aratã ministerul. Suma de 118.751  mii  lei se asigurã din bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat  pentru  anul 2018,  cu modificãrile si  completãrile ulterioare.
Monika BACIU

6 comentarii la „Minele Lupeni si Lonea se închid la finalul anului!

 • 2 octombrie 2018 la 19:33
  Permalink

  Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

 • 3 octombrie 2018 la 09:44
  Permalink

  Da, cat de curand se vor face investitii la cele doua mine,,,,banii alocati vor fi pentru disponibilizari 😛 cam la atat se vor referii viitoarele investitii 🙁

 • 3 octombrie 2018 la 09:52
  Permalink

  repeti la nesfarsit asta ca prostu….nu iti dai seama ca mineritul e gata….daca nu va recalificati rapid veti ajunge vai si amar…si asa valea jiului e complect rupta de restul tarii…..viziteaza orase gen sibiu brasov cluj timisoara si pe urma revino in valea jiului…..si vei vedea diferenta ..

 • 3 octombrie 2018 la 11:23
  Permalink

  ion , un turist , … este acelas prost

 • 5 octombrie 2018 la 11:35
  Permalink

  Sa se faca investitii in resursa umana … adica sa se acorde o ordonanta la liber pentru toti angajatii C.E.H., o ordonanta decenta ca suma de bani gen Germania cand a inchis Bazinul Ruhr ( echivalentul Vaii Jiului de la ei ) !!! trebuie odata sa se termine cu aceasta nebunie numita C.E.H. !!!

Comentariile sunt închise.