Microhidrocentrala de pe Jiu va fi finalizată

M icrohidrocentrala de pe Jiu ar putea fi finalizată, după ce Comisia de energie a Senatului a dat raport favorabil pe propunerea legislativă care va permite finalizarea lucrărilor hidrotehnice de pe Defileul Jiului. Potrivit senatorului Cristian Resmeriță, continuarea lucrărilor și finalizarea lor va aduce România cu încă un pas spre independența energetică .

”Consider că în acest moment orice capacitate care poate produce energie este vitală pentru România. Desigur că trebuie respectate toate condițiile inclusiv cele de mediu, dar în momentul de față trebuie să facem orice este necesar, pentru ca România să redevină independentă din punct de vedere energetic. Amenajarea hidroenergetică de pe Jiu presupune cons­truirea unui baraj și a unei microhidrocentrale la Livezeni și a două centrale hidroelectrice la Dumitra și Bumbești. Lucrările au început în 2004 și sunt realizate în proporție de 90%, costurile estimate fiind între 150-200 mili­oane Euro”, a declarat senatorul Cristian Resmeriță.
Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu, sectorul de defileu, cuprinde 2 centrale pe derivaţie, respectiv • Centrala hidroelectrică Dumitra amplasată pe malul drept al Jiului. Centrala este echipată cu 3 grupuri Francis cu ax vertical, cu o capacitate hidraulică totală de 36mc/s şi o putere instalată de 24,5MW şi următoarea schemă:
– Barajul Livezeni – un stăvilar echipat cu 3 stavile cu deschiderea de 10m;
– Priza energetică, situată pe malul drept, adiacent barajului este Decantorul Livezeni, amplasat în subteran, în aval de racordul cu priză energetică, pe traseul galeriei de aducţiune, cu rolul de a capta aluviunile în suspensie care pătrund în priză;
– Galeria de aducţiune Livezeni – Dumitra are o lungime de 6,90Km, iar secţiunea transversală circulară are diametrul interior de 3,80m;
– Nodul de presiune al CHE Dumitra se compune din: castelul de echilibru, casa vanelor şi conducta forţată metalică.
• Centrala hidroelectrică Bumbesti este amplasată pe malul drept al râului Jiu şi este echipată cu 3 grupuri Francis cu ax vertical cu o capacitate hidraulică de 36 mc/s şi o putere maximă de 54MW.
CHE Bumbeşti este a doua centrală din amonte şi schema de amenajare cuprinde următoarele obiecte principale
– Galeria de aductiune Dumitra – Bumbeşti, având o lungime de 12,5Km, compusă din două tronsoane: unul cu nivel liber cu lungimea de 1500m şi al doilea tronson, în aval cu o lungime de 11km, este o galerie sub presiune şi are secţiunea transversală circulară cu diametrul interior de 4,00m
– Nodul de presiune Bumbeşti se compune din:
– Castelul de echilibru alcătuit din: puţul castelului înalt de 14,00m şi diametru interior de 18,00m, casa vanelor;  conducta forţată metalică cu lungimea de 250m şi diametru interior variabil de la 3,00m la partea superioară la 2,75m la racordul cu distribuitorul;
– Captări secundare, Dumitra şi Bratcu, de tip tirolez, cu prag deversor de beton şi desnisipator cuspălare automată şi Captarea secundară Jiu, amplasată la cca. 400m amonte de centrala Dumitra.
• Microhidrocentrala Livezeni este amplasată pe platforma tehnologică adiacentă barajului şi prizei de apă şi va funcţiona
continuu, indiferent de regimul de exploatare a celor două centrale ale schemei de amenajare,
pentru asigurarea debitului de servitute în albia Jiului. Microhidrocentrala va fi echipată cu o turbină hidraulică tubulară de tip elicoidal, cu o cădere netă maximă de 10,00m, cădere minimă de 7,00m, debit nominal de 2,7 mc/s şi
putere maximă de 260kW.
• Linii electrice 20 kV şi 110 kV
Finanţarea întregii investiții este suportată din fonduri proprii de către Hidroelectrica SA.