Mentenanța termocentralei Mintia, asigurată de o firmă turistică

M entenanța instalațiilor aparținătoare termocentralei Mintia sunt asigurate de o firmă specializată în TURISM. Termocentrala Mintia a intrat în conservare, iar toți angajații au fost disponibilizați. Ultimul șut a avut loc în urmă cu o săptămână. Printr-o companie externă se asigură mentenanța instalațiilor termocentralei. Firma este specializată în… turism!
”În data de 16.07.2021 Instituția Prefectului Hunedoara a trimis administratorului judiciar adresa nr. 6010/ 13.07.2021 prin care ne-a adus la cunoștință unele aspecte privitoare la situația Termocentralei Mintia și ne-a solicitat dispunerea măsurilor necesare pentru evitarea unor situații potențial de urgență cu impact asupra activităților din zonă. În acest sens, pentru asigurarea supravegherii, întreținerii și mentenanței instalațiilor, utilajelor și echipamentelor de la SE Deva a fost încheiat în data de 23.07.2021 un contract de servicii cu Energetica Tour SRL, pe o perioadă până la 31.12.2021, cu prevederea că acesta va înceta anterior termenului stipulat în cazul valorificării obiectivului. Conform acestui contract, un număr de 65 de persoane vor asigura serviciile prevăzute în obiectul contractului, care include depozitele de zgură și cenușă, stație pompe, baraj Mureș, pompe
evacuare, pompe drenaj, etc”, arată raportul administratorului judiciar.
Potrivit informațiilor postate pe site-ul societății care se va ocupa de mentenanța termocentralei Mintia, Energetica Tour SRL, este o societate din Deva specializată în domeniul turistic. Firma cu profil turistic va asigura mentenanța sistemului și funcționarea agregatelor ce nu pot fi oprite cu foștii angajați ai termocentralei Mintia.
Săptămâna trecută, autoritățile județene au precizat că persoanele angajate, dacă fac parte dintre cei disponibilizați, vor primi atât salariul lunar de la firma care asigură mentenanța cât și plata compensatorie și jumătate din venitul de completare, stabilit potrivit legii.
Monika BACIU