MEN: Modele de subiecte pentru Evaluarea Nationalã si Bacalaureat – pe site-ul subiecte2018.edu.ro

Elevii de clasa a VIII-a si de clasa a XII-a, care vor participa în anul 2018 la Evaluarea Nationalã si la Bacalaureat, au la dispozitie, începând de miercuri, pe site-ul subiecte2018.edu.ro, modele de subiecte în vederea pregãtirii celor douã testãri.
Potrivit unui comunicat al MEN, modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationalã au fost  construite în functie de trei cerinte: formulare clarã, precisã si în strictã  concordantã cu  programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea de a fi rezolvate în 120 de minute.
„Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru Bacalaureat 2018 au fost concepute în  concordantã cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor sã valorifice capacitatea de analizã, de sintezã, de generalizare si de abstractizare a candidatilor. De asemenea, vizeazã cuprinderea echilibratã  a materiei studiate,  solicitându-se demonstrarea competentelor prevãzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul  prevãzut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul 2017, nu au fost  operate modificãri în structura subiectelor”, precizeazã MEN.
Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) este institutia din subordinea Ministerului Educatiei specializatã în evaluare educationalã, având ca atributii, printre altele, asigurarea coordonãrii stiintifice si profesionale a sistemului de examene din învãtãmântul preuniversitar. În acelasi timp,  acestei structuri îi revine elaborarea subiectelor pentru probele de  examen, respectiv  elaborarea de metodologii, proceduri si regulamente pentru organizarea si desfãsurarea examenelor si evaluãrilor în învãtãmântul preuniversitar.