Mediu de afaceri fragil

Mediul de afaceri din Vulcan este fragil. Cel putin asa aratã caracterizarea realizatã în cadrul draftului pentru dezvoltarea localitãtii în perioada 2014 – 2020. La fel ca la nivel national, economia Vulcanului se bazeazã pe consum.

“Mediul de afaceri din Vulcan este încã fragil (afaceri putine ca numãr si mici cã cifrã de afaceri) dar se profileazã un tot mai mare interes pentru piata de consum si în domeniul constructiilor si  amenajãrilor interioare. Potentialul investitional al municipiului definiti prin proiecte depuse de mediul de afaceri privat din zonã pentru a obtine granturi este destul de însemnat”, aratã draftul.  Cei care au întocmit draftul aratã cã nu existã cereri de creditare din partea societãtilor, iar cauzele sunt multiple.  “Programele de  creditare nu sunt accesate la scarã mare datoritã absentei unor garantii la standardele solicitate de bãnci, termenele scurte de restituire a creditelor, dobânzi greu de recuperat din profiturile limitate de piata de desfacere.  Din punct de vedere al structurii pe domenii de activitate a societãtilor comerciale ce functioneazã în prezent în municipiul Vulcan, sectorul cu cele mai multe firme este comertul – 75%, sectorul serviciilor are o pondere de 15%, iar sectorul  industrial detine 10% din numãrul total de firme”, mai aratã draftul.  Paradoxal, cei mai multi dintre vulcãneni lucreazã în domeniul industriei.  “Din punct de vedere al importantei socio-economice si al numãrului de salariati industria reprezintã cel mai important sector  de activitate din municipiu, având o pondere de circa douã treimi din totalul angajatilor”, mai aratã documentul publicat pe site-ul Primãriei  municipiului Vulcan.  Dintre ramurile industriale cea a mineritului reprezintã activitatea de bazã a locuitorilor, chiar dacã în ultimii ani numãrul salariatilor s-a diminuat considerabil.

Monika BACIU