Medicii de familie, fãrã bariere la contractele cu CNAS

Contracte care nu sunt influentate de numãrul de pacienti. Este vorba despre un proiect de lege prin care medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale
cu casele de asigurãri de sãnãtate indiferent de numãrul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii. … mai departe