Ministerul Energiei propune prelungirea termenului pentru acordarea mãsurilor de protectie socialã minerilor pânã în anul 2027.
Ordonanta de Urgentã 36/2013 prevede acordarea venitului de completare persoanelor disponibilizate. Conform ordonantei, mãsurile de protectie socialã se pot acorda pânã la finalul acestui an, însã se are în vedere prelungirea acestor termene.
“Ministerul Energiei are în vedere elaborarea unui proiect de act  normativ care va prelungi acordarea mãsurilor de asistentã socialã, mãsurilor de protectie socialã, de care beneficiazã persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, mãsuri care sunt reglementate în prezent prin Ordonanta de Urgentã nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor mãsuri de protectie socialã acordatã persoanelor disponibilizate prin concedieri colective  efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu termen de aplicabilitate pânã la data de 31 decembrie 2018. Se analizeazã posibilitatea prelungirii  termenului pânã în anul 2027 în concordantã cu prevederile deciziei CE 787/2010 privind acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea minelor de cãrbune necompetitive”, aratã Ministerul Energiei.  Ordonanta de urgentã mentionatã se aplicã tinând seama de necesitatea continuãrii mãsurilor de redresare economicã în conformitate cu  strategiile în domeniu, de necesitatea respectãrii reglementãrilor privind ajutorul de stat, de necesitatea  realizãrii obiectivelor privind  eficientizarea activitãtii unor societãti nationale, companii nationale sau societãti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societãtilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritãtilor administratiei publice locale, care impun luarea unor mãsuri imediate de redresare economico-financiarã care sã  conducã la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a  activitãtii acestora, se impune luarea unor mãsuri urgente pentru atenuarea impactului social al planurilor de disponibilizare, pentru protectia socialã a persoanelor concediate.
Monika BACIU