Mãsuri stabilite în sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei orasului Petrila

 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei orasului Petrila s-a întrunit astãzi, 11 martie 2020, pentru a prelucra noile acte normative privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, în contextul declarãrii de cãtre Organizatia Mondialã a Sãnãtãtii a stãrii de urgentã pentru sãnãtatea publicã, cu impact international cauzat de noul Coronavirus si urmare a rãspândirii extrem de rapide la nivelul Europei si pe teritoriul României.
Principalele mãsuri stabilite în sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã din cadrul Primãriei orasului Petrila au fost urmãtoarele:
– Informarea populatiei asupra mãsurilor stabilite la nivel national si judetean pentru  situatii de urgentã se va face prin pliante care se vor afisa la fiecare gospodãrie, scara de bloc, panourile de afisare stradala, magazine si institutii publice.
– Se suspendã târgul sãptãmânal pana la data de 31.03.2020, urmând a se prelungi, sau nu, în functie de evolutia evenimentelor.
– Se suspendã programul cu publicul la Biblioteca orasului Petrila ”Gheorghe Ittu” pana la data de 31.03.2020, urmând a se prelungi, sau nu in functie de situatii.
– În vedere evitãrii aglomeratiei prin desfãsurarea de activitãti sau întruniri publice s-a hotãrât respectarea art. 7 din Hotãrârea nr. 6/09.03.2020 a CNSSU, respectiv desfãsurarea activitãtilor la sãlile amintite se poate efectua doar cu avizul DSP, pânã la data de 31 martie 2020.
– În conformitate cu articolul 6. din Hotãrârea nr. 6/09.03.2020 a CNSSU, unitãtile de alimentatie publicã (hyper-market, super-market, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi) precum si furnizorii publici si privati de transport persoane au obligatia de a lua mãsuri pentru asigurarea dezinfectiei frecvente a suprafetelor, în special în zona caselor de marcat, precum si în alte locuri expuse (cãrucioare, cosuri de cumpãrãturi, clantele usilor etc). Instituirea mãsurilor cu privire la evitarea aglomerãrilor de persoane în spatiile comerciale. Dezinfectia frecventã a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea cursei (bare si suporti de sustinere, usi, mânere usi, scaune, etc).
– La nivelul fiecãrei institutii publice se vor instituii mãsuri proprii pentru evitarea aglomeratiei.
– S-a stabilit ca mãsurã de prevenire dezinfectia periodicã (cel putin o datã pe zi) a locurilor publice, statii de îmbarcare-debarcare cãlãtori, parcuri si a spatiilor de joacã.
Primarul orasului Petrila, Vasile Jurca, face un apel la calm si responsabilitate
”Ca o recomandare personalã adusã tuturor petrilenilor este sã evite aglomerãrile, pe cât posibil sã stea acasã, sã evite deplasãrile, decât în situatii care nu suportã amânare si sã respecte regulile minime de igienã. Pânã la aceastã orã orasul Petrila nu are niciun caz confirmat cu Coronavirus si, dacã împreunã reusim sã facem o preventie foarte bunã, atunci va fi posibil sã nici nu avem” – Primarul orasului Petrila, Vasile Jurca
Persoanele care vin din zonele de risc sunt obligate sã se autoizoleze si sã anunte acest lucru Directiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara, la telefon: 0254.225.242, 0768.193.639 sau 0800.800.358 (Telverde). Pentru siguranta cetãtenilor si a comunitãtii administratia de la Petrila pune la dispozitie telefoanele 0254.550.760 si 0757.034.400, serviciu permanent, unde cetãtenii pot oferi informatii despre  persoanele care au venit din zonele de risc.