Mãsuri pentru debirocratizare, la Petrosani

Autoritãtile locale de la Petrosani anuntã mãsurile propuse pentru simplificarea procedurilor de obtinere a serviciilor publice de cãtre cetãteni la nivelul primãriei municipiului Petrosani. În urmã cu aproape o lunã de zile, primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi a anuntat cã se vor implementa o serie de mãsuri pentru debirocratizare, iar acum acestea devin functionale.

“Conform dispozitiilor OUG nr. 70/2011 privind mãsurile de protectie socialã în perioada sezonului rece (art. 14 alin.5), referitor la actele doveditoare privind veniturile familiei Directiei de Asistentã Socialã va solicita direct de la ANAF adeverintele de venit, pe bazã de tabel, în urma depunerii cererilor si declaratiilor pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului de încãlzire a locuintei, pentru ca solicitantii sã nu mai meargã personal la ANAF.

În procesul de aplicare a OUG 70/2011, Directia de Asistentã Socialã va renunta sã mai solicite declaratie notarialã pentru cei cu venituri ocazionale; adeverinte scolare clasele I-IV”, aratã proiectul Primãriei Petrosani. De birocratie vor scãpa si proprietarii de terenuri sau alte imobile. “Adeverintele de teren agricol necesare la întocmirea dosarelor pentru obtinerea subventiilor la încãlzire vor fi solicitate din oficiu de cãtre Directia de Asistentã Socialã, Biroului cadastru si registrul agricol care le va întocmi nominal pentru fiecare persoanã în parte. În cazul solicitãrilor de scutire la plata impozitului pe teren, depuse de cãtre beneficiarii de scutiri, aprobate de Consiliul Local, adeverintele de teren pentru aceste persoane vor fi solicitate de cãtre Serviciul impozite si taxe locale direct de la Biroul cadastru si registrul agricol. La eliberarea acordului de functionare Biroul autorizare si avizare va solicita de la Serviciul impozite si taxe locale dovada plãtii taxelor de firmã si salubritate. De asemenea la avizarea anualã a acordului de functionare se va renunta la solicitarea actului constitutiv si a statutului persoanei juridice. În aplicarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol primãriile, prin serviciile de specialitate, au obligatia de a elibera certificate de producãtor solicitantilor, atestate care se elibereazã în urma obtinerii de cãtre accestia a unui aviz constatator al Directiei pentru agriculturã a judetului Hunedoara (cu sediul în Deva). Pentru simplificarea procedurii, avizul consultativ va fi obtinut de cãtre Biroul cadastru si registrul agricol, astfel cã cetãtenii nu se vor mai deplasa la Deva”, mai aratã informarea.

Cetãtenii care vor sã afle informatii legate de activitatea Primãriei Petrosani si înainteazã o petitie în acest sens vor primi rãspuns în termen de cel mult 15 zile. “Rãspunsul la petitiile cetãtenilor se vor da în maxim 15 zile de la înregistrarea acestora”, mai aratã oficialii primãriei. Totodatã, cetãtenii municipiului Petrosani vor fi scutiti si de la plata unor taxe în vederea obtinerii unor documente.

“Eliminarea taxei pentru eliberarea în regim de urgentã a unor acte. Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea adeverintelor pentru obtinerea ajutorului social, cantinã socialã, alocatiei de sustinere, ajutor de urgentã, ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei, burselor scolare, a sumelor pentru calculator si a programului “Bani pentru liceu”. În cazul cererilor privind obtinerea de terenuri pentru constructia de locuinte, în baza Legii 15/2003 verificãrile privind detinerea de locuinte sau terenuri vor fi fãcute direct de cãtre Biroul cadastru cu ajutorul Serviciului impozite si taxe locale”, mai aratã documentele. Pe viitor, însã, primarul din Petrosani crede cã va mai adãuga si alte mãsuri, ca sã reducã birocratia în birourile primãriei pe care o conduce.

Monika BACIU