Mãsuri pentru cresterea competitivitãtii companiilor de stat elaborate de Ministerul Finantelor

Ministerul de Finante vrea competitivitate la companiile de stat. În acest sens, ministerul a stabilit un mecanism de crestere a competitivitãtii companiilor de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publicã.
“Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de mãsuri în vederea promovãrii concurentei între operatorii economici si asigurãrii unei competitii deschise pe piata achizitiilor publice, în concordantã cu legislatia în vigoare, printre care cele mai importante vizeazã: întocmirea de cãtre autoritãtile publice tutelare, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului memorandum, a listei complete cu operatori economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitãti autorizate prin statut, aflati în subordonarea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora; impunerea prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) a obligativitãtii transmiterii de cãtre autoritãtile/entitãtile contractante, dupã publicarea anuntului de participare, a unei invitatii cãtre fiecare dintre companiile din listã, în concordantã cu domeniul contractului de achizitie publicã/sectorial; mandatarea de cãtre autoritãtile publice tutelare a reprezentantilor statului în AGA/CA sã stabileascã obligativitatea operatorilor economici sã depunã oferte si sã participe la procedurile de achizitie publicã/sectorialã organizate de autoritãtile/entitãtile contractante de la care au primit invitatie”, aratã Ministerul de Finante.
Mãsura a fost necesarã întrucât s-a constatat o scãdere a competitiei în sfera procedurilor de achizitie de produse, servicii si lucrãri finantate din fonduri publice, nivelul de participare al companiilor detinute majoritar sau integral de stat fiind unul în permanentã scãdere, conform datelor monitorizate prin intermediul SEAP.
“Concret, autoritatea/entitatea contractantã poate adopta, dupã publicarea în SEAP a unui anunt de participare si alte mãsuri complementare pentru asigurarea publicitãtii atribuirii contractului de achizitie publicã/sectoriale, cum ar fi transmiterea de invitatii în scris cãtre operatorii economici interesati în vederea informãrii punctuale cu privire la desfãsurarea procedurii de atribuire. Selectarea operatorilor economici cãrora autoritatea/entitatea contractantã le transmite invitatie la procedurã, este strict decizia acesteia. Selectarea poate fi realizatã cu prioritate spre companiile cu capital majoritar de stat, în functie de obiectul contractului de achizitie publicã ce urmeazã a fi atribuit, precum si de domeniul de activitate al companiei detinutã majoritar sau integral de stat”, mai aratã ministerul.
Monika BACIU

Un comentariu la „Mãsuri pentru cresterea competitivitãtii companiilor de stat elaborate de Ministerul Finantelor

  • 21 martie 2018 la 08:18
    Permalink

    ar fii bine sa vina investitiile promise de guvernul psd-alde la minele vulcan si livezeni (pentru a deveni rentabila huila de valea jiului)

Comentariile sunt închise.