Bãtaia nu e ruptã din rai. Violenta domesticã înlocuieste afectiune si întelegerea din  sânul famiilor. Mai multe femei au fost abuzate în cursul acestui an de cei cu care îsi împart viata. La nivelul Directiei Generale de asistentã Socialã si Protectia Copilului Hunedoara s-au înregistrat doar în primul trimestru al acestui an 5 astfel de cazuri.

”În anul 2013 – trim I, directia a fost sesizatã si s-a intervenit pentru 5 mame (12 copii), dintre care 2 mame (fiecare cu câte 1 copil) sunt din zona Valea Jiului. În cazul celor 2 mame din zona Valea Jiului s-a intervenit astfel: 1 mama cu copilul au beneficiat de serviciile centrului maternal; 1 mama a solicitat ordin de protectie prin Instantã, iar pentru copil a fost stabilitã mãsurã de protectie”, au declarat reprezentantii DGASPC Hunedoara.

Pentru trei dintre copiii care au trãit drame în sânul familie s-au stabilit mãsuri de protectie, iar o mamã a cerut o odronantã presedentialã.  Dintre cele 5 mame, 1 mama si-a retras plângerea si a refuzat consilierea sau alt sprijin. În anul 2012, Directia a fost sesizatã si s-a intervenit pentru 10 mame  si 19 copii, dintre care douã mame, una cu 4 copii si una cu 3 copii, sunt din zona Valea Jiului. Aceste douã mame au beneficiat de serviciile centrului maternal al Directiei, unde au fost gãzduite împreunã cu copiii lor. Totodatã, acestora li s-a oferit pe lângã gãzduire si consiliere / îndrumare psihologicã si juridicã. Din cei 19 copii, pentru 4 copii s-a instituit mãsurã de protectie specialã. Ceilalti copii au rãmas în familie, alãturi de mama si au beneficiat de îndrumare si servicii de specialitate. Dintre cele 10 mame, 2 mame si-au retras plângerea penalã la Politie si s-au împãcat cu agresorii. O mamã si un copil au beneficiat de serviciile Adãpostului din cadrul Autoritãtii locale.

Violenta domesticã se înscrie într-o serie de manifestãri în cursul cãrora, pentru a-si instaura sau mentine superioritatea, partenerul recurge la forta, amenintãri, constrângere sau alte mijloace de presiune sau maltratare.

Reprezentantii Ministerului Muncii, Familiei si  Protectiei Sociale spun cã dimensiunea fenomenului violentei în familie a cunoscut cote îngrijorãtoare în ultimii ani, concomitent cu cresterea gradualã a gravitãtii faptelor comise cu violentã împotriva unor membri ai familiei, soldate nu de putine ori cu decesul acestora. Acestia mai spun cã aproximativ 800 de persoane au murit din cauza violentei domestice din 2004 pânã în prezent.

Monika BACIU