Mai putini disponibilizati de la SNÎMVJ si în 2016

Nu sunt 695, câti erau prevãzuti initial, dar nici foarte putini nu sunt. De la Societatea de Închideri de Mine au plecat în acest an 487 de angajati si ultimii sunt acum în preavize pânã în luna decembrie. Comisia Europeanã a avizatfavorabil si scãderea numãrului celor care vor pleca din sistem si anul viitor. … mai departe