Social

Mai multe școli dezavantajate din județ nu ar beneficia de fonduri din PNRR

A sociația Human Catalyst avertizează că mai multe școli dezavantajate din întreaga țară ar putea fi exlcuse de la șansa de a
beneficia de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit studiului întocmit de Asociație în județul Hunedoara sunt trei școli dezavantajate care nu sunt incluse în PNRAS.

Asociația a publicat o ierarhie proprie a celor mai dezavantajate 750 de școli din România în anul 2020, având în vedere că acesta este numărul școlilor ce urmează să fie selectate de către minister pentru finanțare pentru reducerea abandonului școlar. Organizația avertizează că, metodologia folosită de minister omite 112 dintre cele mai defavorizate școli. În județul Hunedoara este vorba de Școala Gimnazială Sîntămăria Orlea, Școala Gimnazială Lunca Cernii De Jos și Școala Gimnazială „Nicolae Țic” Brănișca.
ASociația Human Catalyst semnalează că nu măsoară corect și obiectiv gradul de defavorizare a (tuturor) unităților de învățământ de stat care cuprind ciclul gimnazial; nu permite selectarea unor intervenții adecvate și adaptate nevoilor specifice ale fiecărei unități de învățământ; nu poate contribui, în aceste condiții, la îmbunătățirea participării la educație în mod vizibil, influențând pozitiv indicatorii naționali și europeni în perioada de implementare – respectiv, reducerea abandonului școlar și, cu precădere, a părăsirii 4. Acest document are ca scop avertizarea timpurie a decidenților privind riscurile utilizării MATE pentru selectarea unităților beneficiare în PNRAS și alte programe ce urmează a fi finanțate din PNRR și Programele Operaționale în scopul reducerii abandonului școlar, dat fiind că acesta, așa cum rezultă din cele prezentate și solid argumentate, NU un sistem coerent de țintire a școlilor în care este cea mai mare nevoie de aceste investiții.
Reprezentanții asociației vin cu o serie de recomandări pentru Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:
”Transparentizarea proceselor de selecție a școlilor beneficiare și a sistemelor de monitorizare și evaluare pe tot parcursul implementării programului, de la selecția unităților și până la analiza de impact. Tratarea distinctă a școlilor speciale la selecția școlilor beneficiare – ca unități prioritare. Elaborarea urgentă a unui document de tipul „Ghidul beneficiarului” (manualul de proceduri pentru unitățile de învățământ) cu secțiuni distincte pentru școlile speciale. Realizarea, tot în regim de urgență, a unor materiale de informare și instruire (online și față-în-față) pentru utilizatorii MATE din cadrul inspectoratelor școlare și, mai ales, pentru cadrele didactice și directorii de școli, care vor folosi instrumentele MATE. Includerea unei componente de asistență continuă, experți externi din societatea civilă (așa cum au fost în PHARE „Acces la educație pentru grupuri dezavantajate” agenții locali de implementare la nivel de județ), pentru școlile beneficiare și inspectorate. Definirea unor indicatori de performanță, sub forma unor niveluri dezirabile de reducere a abandonului școlar și de îmbunătățire a rezultatelor învățării, în funcție nivelul de risc / de defavorizare al unității de învățământ. Neapărat, adăugarea componentelor de monitorizare și evaluare (inclusiv de impact) pe baza indicatorilor de performanță agreați pentru fiecare unitate de învățământ implicată în program. Crearea unui comitet de monitorizare PNRAS care să includă structuri relevante ale societății civile cu expertiză în domeniul Programului și care să se întrunească periodic”, arată asociația.
Potrivit Asociației Human Catalyst, 5 școli din județul Hunedoara se regăsesc în lista celor 750 de școli defavorizate din țară. Este vorba de Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan (locul 145), Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara (locul 292), Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa (locul 338), Școala Gimnazială „Doctor Aurel Vlad” Orăștie (locul 482), Școala Gimnazială Sântămaria-Orlea (locul 621).
Monika BACIU