Mai multe locuri la studiile universitare de licentã

În acest an, Universitatea din Petrosani are un numãr mai mare de locuri bugetate la studiile universitare de licentã. Dacã anul trecut numãrul locurilor a fost de 600, anul acesta se mai adaugã încã 10 locuri bugetate.

Rezultatele examenului de bacalaureat au fost afisate, iar reprezentantii institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului îsi deschid portile în fata viitorilor studenti. 24 de specializãri la studiile universitare de licentã sunt disponibile la Universitatea din Petrosani.  “La Universitatea judetului Hunedoara, nu numai a Vãii Jiului, îi asteptãm pe viitorii  studenti la cele 24 de specializãri de licentã din cadrul celor trei  facultãti ale universitãtii pe toti absolventii de liceu, mai ales pe cei din Valea Jiului, pentru cã toate aceste specializãri pe care le avem sunt de viitor. Sunt  specializãri care le oferã posibilitatea ocupãrii unui loc de muncã înalt calificat dupã absolvire. Îi asteptãm si la masterat, pe studentii care terminã studiile universitare de licentã. Avem 18 domenii de masterat în care îsi pot perfectiona o pregãtire într-un domeniu direct în ceea ce priveste posibilitatea de aprofundare a acestor studii. La admiterea din aceastã varã, pe viitorii studenti îi asteptãm doar cu dosarul, iar la masterat se va sustine si un interviu. Consider cã paleta largã de specializãri pe care o avem poate satisface dorintele de studiu ale tuturor absolventilor din Valea Jiului. Universitatea este recunoscutã pe plan national si international, este o institutie de învãtãmânt superior cu grad de încredere ridicat, asta înseamnã cã este la nivelul tuturor celorlalte universitãti de top din România si prin proiectele pe care le avem, prin programele ERASMUS + prin care trimitem studentii sã vadã cum este învãtãmântul în alte tãri, au posibilitatea studentii nostri sã cunoascã sisteme de învãtãmânt europene, sã cunoascã oameni si firme de la nivel european prin care îsi pot gãsi oricând un loc de muncã”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.  Prima etapã de admitere va debuta în data de 10 iulie, iar absolventii de liceu îsi pot depune dosarele în vederea înscrierii pânã în data de 25 iulie. Universitatea Petrosani le oferã tinerilor  posibilitatea de a urma cursurile universitare,  iar la absolvire acestia se pot integra cu usurintã pe piata muncii din România, dar si la nivel global.

“Admiterea va începe în 10 iulie, dupã data la care absolventii de bacalaureat îsi vor ridica diplomele si va fi pânã în data de 25 iulie. Legat de câteva elemente care sã îi încurajeze pe tineri sã îsi continue studiile superioare, ar fi faptul cã studentii care absolvã studiile universitãtile noastre, un  procent de 65-70% îsi gãsesc un loc de muncã ceea ce este foarte important, de asemenea rata de promovabilitate si anti-abandon este destul de ridicat, am reusit ca un numãr de 70% din cei care demareazã studiile sã le si finalizeze, ceea ce este un procent care excede media nationalã. Pe tineri îi asteptãm  si cu câteva oferte  tentante. Avem burse care s-au mãrit foarte mult în ultima perioadã si care le-ar putea  permite tinerilor sã urmeze studiile fãrã sã se angajeze. Taxele sunt nemajorate, sunt cele mai mici din România”,  a declarat prof. univ. dr. ing. habil. Eduard Edelhauser, prorectorul Universitãtii Petrosani.  Universitatea din Petrosani oferã cele mai mici taxe de scolarizare.

Monika BACIU