Lupeni – singura administratie localã care a primit bani de la Ministerul Dezvoltãrii

Municipiul Lupeni este singura localitate din Valea Jiului, care în luna martie, a primit bani de la Ministerul Dezvoltãrii. Suma alocatã municipalitãtii de la Lupeni este de 230.749,9  lei si reprezintã “transferuri cf. O.G. 28/2013”. Ordonanta face referire la planul national de dezvoltare localã.
“Prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritãti publice centrale se deruleazã mai multe programe de investitii în infrastructura localã cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. În cadrul acestor programe de investitii sunt în diferite stadii de executie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finantare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibratã a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vietii pentru comunitãtile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor, este esential sã fie solutionatã problema dezvoltãrii infrastructurii locale. Pentru o utilizare mai eficientã a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o implementare unitarã a dezvoltãrii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural si în cel urban”, aratã textul OUG.

Programul prevãzut este compus din urmãtoarele subprograme, si anume subprogramul “Modernizarea satului românesc”, subprogramul “Regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor”, subprogramul “Infrastructurã la nivel judetean”.
Monika BACIU