Autoritățile locale de la Lupeni au scos la licitație un contract care vizează modernizarea, reabilitarea și dotarea Liceului Tehnologic din localitate. 417.668 lei este valoarea contractului de achiziție publică.
Este doar una din componentele proiectului a cărui totale este de 18.668.635 lei, din care 18.119.908 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, iar beneficiar este Unitatea Administrativ Teritorială Lupeni.
Cu ajutorul acestor fonduri, va fi refăcută clădirea liceului de pe strada Tineretului nr. 43, având o suprafață desfășurată de 3.467 de metri pătrați.
Astfel, sunt prevăzute izolarea termică a fațadei, inclusiv termoizolarea plăcii peste ultimul nivel și înlocuirea tâmplăriei existente, din lemn, cu tâmplărie eficientă energetic, repararea acoperişului tip şarpantă, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice, modernizarea instalațiilor termice și electrice, înlocuirea pardoselilor, placarea cu faianță a pereților din băi, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere, finisaje, intervenții la trotuare etc.
Totodată, prin proiect vor fi create facilități pentru persoanele cu dizabilități. Liceul va fi dotat cu mobilier şi echipamente specifice pentru buna desfășurare a procesului educațional. Perioada de implementare este de 20 de luni.