Luna simpozioanelor la Universitatea Petroșani

M ai este luna simpozioanelor la Universitatea din Petroșani. După o perioadă de doi ani, în care din cauza pandemiei de coronavirus, simpozioanele studențești ale Universității din Petroșani care reuneau sute de studenți din întreaga țară au avut loc online, anul acesta situația va reveni la normal.
”Avem cele trei simpozioane studențești ale celor trei facultăți, simpozioane de tradiție care în ultimii doi ani s-au ținut online, iar acum am prevăzute fonduri de la Ministerul Educației pentru a asigura cazarea și transportul studenților care vin să
participe la aceste simpozioane”, a declarat prof. univ. dr. inf. Radu Sorin Mihai, rectorul Universității Petroșani. Rectorul Universitãtii Petrosani, Radu Sorin, considerã cã activitatea studentilor nu trebuie sã se rezume doar la studiul
de la orele de curs sau de laborator, aceasta trebuie sã fie una creativã, bazatã pe cercetare.
Sunt importante simpozioanele pentru cã este o manifestare anualã a Universitãtii Petrosani la care studentii vin. Lucrãrile prezentate se strâng, se ruleazã în volume care poartã ISBN si sunt postate pe site-urile universitãtii si este un început de a-si construi un CV pentru fiecare student.
Monika BACIU