[ Lucrările de consolidare pe DN 7A vor începe… cândva ]

CNAIR a scos la licitație contractul care vizează consolidarea și amenajarea DN 7A Obârșia Lotrului-Petroșani km 86+601 – km 105+120. Proiectul prevede expertizarea lucrărilor executate, întocmirea documentației pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor P.A.C./P.A.D., actualizarea documentației în faza de proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrările rest de executat.

Valoarea contractului este estimată la suma de 500.000 de lei. Ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vâlceanu, arată că , procedura se află în perioada de evaluare a ofertelor, în faza de analiză a documentelor justificative a ofertantului câștigător.
”Obiectivul ”Consolidare și amenajare DN 7A km 86+601 – km 105+120” este inclus în ”Lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat în anul 2021”. Pentru anul în curs sunt aprobate credite de angajament pentru prestare servicii de proiectare și execuție lucrări rest de executat. În vederea finalizării obiectivului ”Consolidare și amenajare DN 7A km 86+601 – km 105+120” DRDP Timișoara a inițiat procedura de achiziție public pentru servicii de proiectare faza proiect tehnic pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor (…), proiect tehnic rest de executat și ASistență tehnică din partea proiectantului. În prezent, procedura se află în perioada de evaluare a ofertelor, în faza de analiză a documentelor justificative a ofertantului câștigător. După desemnarea ofertantului câștigător, se va încheia contractul de prestări servicii și se va da ordinul de începere. Ulterior, după avizarea documentațiilor conform competențelor, obținerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism și obținerea autorizației de construire se va demara și procedura de achiziție public pentru execuția lucrărilor rest de executat”, arată ministerul de resort.
Sectorul DN 7A de la km 86+601 (limită județ Hunedoara) la km 105+120 (intersecție strada Maleia – municipiul Petroșani) se află în administrarea Secției de Drumuri Naționale Deva. În cursul anului 2020, au fost realizate, prin Secția Producție Lucrări Drumuri a DRDP Timișoara, lucrări de reciclare ”în situ” și așternere covor asfaltic pe circa 5 km de pe DN 7A, iar în cursul anului 2021 au fost realizate lucrări de reparații cu mixtură la cald în regie proprie, prin SDN Deva pe o suprafață de circa 6000 metri pătrați.
”Sectorul de drum național DN 7A Obârșia Lotrului-Petroșani km 86+601 – km 105+120 se află într-o stare avansată de degradare, degradările existente îngreunând desfășurarea traficului în condiții normale. (…) Stresul provocat utilizatorilor la trafic, viteza de deplasare redusă și în condiții improprii reprezintă un impediment în calea investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea comunității urbane. Structura rutieră necorespunzătoare face ca acest sector de drum să fie incapabil să suporte în condiții meteorologice dificile traficul rutier. Pe timp nefavorabil (ploaie, zăpadă) accesul mașinilor de intervenție să fie dificil”, arată documentația CNIAR.
Traseul are o lungime de peste 18 kilometri, fiind unul sinuos, caracterizat prin existența unor curbe cu raze mici, lipsite de vizibilitate.
Carosabilul a mai fost inclus în proces de reabilitare, însă, din cauza unor divergențe între compania de drumuri și constructori, a fost deschis un proces, care s-a finalizat abia anul acetsa. În data de 27 martie 2013 s-a semnat contractul care avea ca obiect „execuție lucrări și prestări servicii de proiectare la obiectivul DN 7A km 86+601 – km 105+120. În 2018, CNAIR – DRDP Craiova a reziliat contractul cu firmele aflate în asociere, motivând „lipsa de mobilizare”. Cele două societăți care trebuiau să execute lucrarea au acționat DRDP Craiova în instanță, însă instanța le-a respins recent acțiunea, astfel că acum contractul a putut fi scos din nou la licitație.
Monika BACIU