Lucrări în regim de urgență pentru refacerea drumurilor afectate de inundații

 

Consiliul Județean Hunedoara a atribuit două contracte în valoare totală de 5.043.945 lei în vederea refacerii infrastructurii în zonele afectate de inundații de pe raza județului Hunedoara.

Primul contract în valoare de 1.121.677 lei vizează execuția de lucrări în regim de urgență de refacere a infrastructurii județene afectată de calamități naturale produse în anul 2020. Contractul a fost împărțit în două loturi, și anume lotul 1 zona Hațeg, Hunedoara, Valea Jiului, Orăștie, și Lot2: Brad și Păuliș. Contractul a fost atribuit firmei SC APC HARD CONSTRUCT SRL.

Oficialii CJ Hunedoara au motivat de ce atribuirea contractului s-a realizat fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

” În umra calamitatilor naturale produse in anul 2020 prin Hotararea de Guvern nr 531/09.07.2020 au fost alocate fonduri pentru efectuarea  unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate de calamitati din judetul Hunedoara. Procedura de atribuire aleasă este negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art. 104 alin (1) lit c din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: c)„ ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.”, arată motivația.

Al doilea contract în valoare de 3.922.268 lei a fost atribuit sub aceeași formă, adică fără procedură concurențială. Contractul prevede Lucrari de refacere in regim de urgenta a infrastructurilor județului afectata de calamitati naturale produse in anul 2020, Lot 1zonele Hateg, Hunedoara, Valea Jiului, Orastie, Lot 2: zona Brad si Paulis.  De această dată, SC PROACTIV SRL a fost beneficiarul contractului de la CJ Hunedoara.

Cosmin BACIU