Lucrări de peste 4 milioane pentru reparații pe calea ferată

C FR – Regionala Timișoara a scos la licitație un contract de peste 4,9 milioane de lei pentru lucrări de reparatțe pentru
ridicare restricții de viteză pe aparatele de cale. Două din cele trei loturi ale contractului de 4.926.586 de lei sunt în județul Hunedoara.

Astfel, pentru lotul I sunt prevăzute lucrări de reparaâție pentru ridicare restricții de viteză pe aparatele de cale-Linia 116 fir I+II Staţia Pui, cap Y Liniile III dir. fir 2 şi 4 abătută.
”Cu ocazia verificării liniilor SRCF Timişoara în conformitate cu instrucţiile în vigoare precum şi a verificărilor efectuate cu vagonul şi căruciorul de măsurat calea s-au constatat porţiuni de linie cu probleme de ecartament şi nivel datorită stării necorespunzătoare a traverselor normale şi special pentru aparatele de cale, a zonelor noroioase apărute, a uzurii pieselor metalice din component aparatelor de cale fapt pentru care a fost introdusă restrictive de viteză de 30 km/h în staţia Pui liniile II directă fir 2 şi III directă fir 1. Pentru aducerea în limita tolerantelor admise pentru circulaţia materialului rulant în condiţii de siguranţă pe Linia 116 în staţia Pui cap. Y pe liniile II şi III directe fir 2 şi fir 1 între km 43+300-43+600, în vederea eliminării problemelor de pe zonele aparatelor de cale din cap Y al staţiei Pui şi ridicarea celor 2 restricţii de viteză de 30 km/h la viteză stabilită de 80 km/h, este necesară executarea de “Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză pe aparatele de cale-Linia 116 fir I+II Staţia Pui, cap Y Liniile III dir fir 1, II dir. fir 2 şi 4 abătută (S2, TDJ4/6, S8, S10, S12 şi S20)”.Lucrările constau din: înlocuiri de aparate de cale (3 buc), a unor piese metalice necorespunzătoare, realizarea stratului de repartiţie din ballast pe zona aparatelor de cale şi a panourilor de cale adiacente acestora, înlocuiri de traverse lemn normale precum şi a celor de lemn special pentru aparatele de cale (pe toate aparatele de cale), înlocuirea traverselor de beton necorespunzătoare cu traverse beton noi tip 60 şi 49 TWS0, refacerea continuităţii tipului de şină prin înlocuirea şinei tip 49 cu tip 60 şi introducerea cupoanelor de tranziţie 60/49, înlocuirea JIL-urilor (4 buc), înlocuirea dalelor în TN km 43+340 în vederea asigurării circulaţiei trenurilor în condiţii de S.C. cu viteză stabilită de 80 km/h. R”, arată documentul.
Lotul I are o valoare de 1.764.705 de lei, iar lucrările trebuie realizate în termen de 100 de zile de la atribuirea contractului.
Lotul II presupune lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză pe aparatele de cale-Linia 116 fir I+II Staţia Crivadia Liniile I şi II dir. km 56+050-57+185
”Staţia Crivadia are în component 5 linii, două linii directe (liniile I şi II), o linie de primiri expedieri (linia 3) şi două linii rest linii (liniile 4 şi 5). Starea tehnică a celor 5 linii este improprie circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort, astfel liniile 3 şi 5 au fost închise, pe linia I directă se circulă cu RV=30 km/h intre km 56+050-km 57+185, iar pe linia II directa-se circula cu RV=30 km/h intre km 56+050-km 57+185. Forţa de muncă insuficienta la districtele L pentru asigurarea necesarului de lucrări anuale, instrucţionale, cât şi starea caii pe capetele staţiei Crivadia, puse în pericol siguranţa circulaţiei, impunându-se intervenţia cu firme autorizate şi specializate în execuţia lucrărilor de înlocuire a traverselor din lemn special pentru aparatele de cale, a traverselor de beton, a traverselor din lemn normale, înlocuiri piese aparate cale, realizarea stratului de repartiţie din balast pe zona aparatelor de cale şi a panourilor adiacente, etc. Pentru eliminarea problemelor cauzate de starea necorespunzătoare a prismei de piatră Spartă cât şi de starea aparatelor de cale şi în vederea ridicării restricţiilor de viteză de 30 km/h, se impune executarea lucrărilor de reparaţie a capetelor staţiei Crivadia, km 56+050-57+185”, arată documentul.
Lotul II are o valoare de 2.489.612 de lei, iar termenul pentru realizarea lucrărilor este de 180 de zile.
Realizarea lucrărilor se va face în conformitate cu procesele tehnologice stabilite în caietul de sarcini şi trebuie să îndeplinească condiţiile de siguranţă a circulaţiei feroviare impuse prin regulamente, instrucţiuni şi norme de specialitate ale CNCF CFR SA privind circulaţia trenurilor. Ofertele se depun până în data de 12 mai.
Monika BACIU