[ Linia ferată de mare viteză periclitează accesul și siguranța circulației în zona Simeria ]

L inia ferată de mare viteză periclitează accesul și siguranța circulației în zona Simeria. Deputatul PSD, Viorel Sălan ridică o problemă de siguranță în ceea ce privește lucrările care au loc la linia ferată de mare viteză în localitatea Simeria.

Prin proiectul « Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-CurticiSimeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 și Tronsonul 3», al cărui beneficiar este C.N.C.F. CFR S.A., se realizează și reabilitarea/construirea a 141.178 km linie de cale ferată. n cadrul acestui proiect este cuprinsă linia de cale ferată care tranzitează intravilanul orașului Simeria, aceasta împărțind orașul în două părți.
”Dar demararea lucrărilor de realizare a acestui proiect a creat la Simeria două situații-problemă distincte. Mai întâi, singura legătură auto și pietonală între cele două părți ale oraşului este pasajul ce supratraversează liniile de cale ferată între km 472+800 și km 472+900. Prin HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, în anexa nr. 2, la poziția nr. 33 , drumul din Simeria (DN 7 km 380+197) – Uroi este încadrat în categoria de drum județean cu denumirea DJ 700A. În Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara, în anexa nr.13, publicată în M.O. nr.634 bis din 28 august 2002, la poziția 238 se regăsește Strada 1 Decembrie, începând de la intersecția cu DN7 pe o lungime de 1300 m pe direcția de mers DN7- sat Uroi. Pe acest segment de drum este situat pasajul mai sus menționat. Începând cu anul 2018 s-a efectuat întăbularea a 4 tronsoane aferente străzii 1 Decembrie, însă pasajul care supratraversează liniile de cale ferată nu este evidențiat în intabulările acestora, datorită situării în zona de expropriere pentru realizarea proiectelor de reabilitare a Coridorului IV Pan-European. În toată această perioadă, pasajul s-a erodat continuu, starea lui de degradare agravându-se mult în ultimii ani”, arată deputatul.
Un expert solicitat să evalueze situaţia la faţa locului a constatat defecțiuni ale suprastructurii, elementelor de susținere și ale altor componente ale pasajului. De asemenea trecerea la un regim sporit de viteză pentru circulaţia trenurilor va genera un nivel de vibraţii suplimentar care va contribui în mod cert la accelerarea deteriorării structurii podului, transformându-l într-un pericol major atât pentru siguranţa circulaţiei feroviare şi rutiere, cât şi pentru pietoni.
”Din aceste motive pasajul ar trebui urgent reabilitat. Din păcate, situaţia regimului de proprietate nefiind lămurită toate demersurile de a obţine finanţare pentru lucrările de reparare a pasajului sunt practic blocate. Trebuie menţionat că pasajul situat între km 472+800 și km 472+900 are reazemele (culee și pile) situate pe teren domeniul public al statului în administrarea al C.N.C.F. CFR S.A. și anume în zona de execuție a lucrărilor de interes național mai sus amintite, conform autorizației de construire nr.27/22.05.2018 emisă de Ministerul Transporturilor. În al doilea rând, pentru prevenirea accidentelor, la limita zonei de protecție a Coridorului IV Pan-European, în zona de intersecție cu strada Traian vor fi montate panouri fonoabsorbante, care vor bloca complet accesul rutier și pietonal peste calea ferată. Dar strada Traian este cea mai lungă stradă din orașul Simeria, aceasta traversând orașul pe axa nord-sud, şi permite accesul rutier din zona drumului național DN7 spre centrul orașului. De asemenea, strada Traian este de interes pentru circulația traficului greu către agenții economici din zonă, cum ar fi Depoul de locomotive SA, Reva SA. În plus, în zona sudică a orașului Simeria, în imediata vecinătate a străzii Traian sunt prevăzute două investiții cu impact major asupra populației respectiv, construirea unui complex de locuințe sociale și un cartier unde se vor realiza cinci blocuri de locuințe în regim ANL. Soluţia pentru toate acestea o constituie realizarea unui pasaj superior peste calea ferată care să asigure continuitatea străzii Traian”, mai arată parlamentarul.
Astfel, ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vâlceanu va trebui să răspundă cine este proprietarul podului peste calea ferată de pe strada 1 Decembrie și ce posibilităţi de finanţare există în acest moment pentru a demara construirea unui pod peste calea ferată destinat preluării traficului rutier venit dinspre drumul naţional DN7 către Simeria şi care va fi complet blocat prin amplasarea de panouri fonoabsorbate de o parte şi de alta a căii ferate.
Monika BACIU