Licitatie pentru termoficarea Vãii Jiului

11Patru orase din Valea Jiului vor avea un sistem unic de termoficare ce va fi gestionat de o singurã firmã cu costuri reduse. Pretul de cost va sta oarecum si la mâna Consiliilor locale, care vor putea sã subcventioneze costurile pentru fiecare oras în parte. Orasele Vãii Jiului, mai putin cele de la extremitãti, respectiv Uricani si Petrila vor avea un singur sistem de termoficare, unul competitiv, iar licitatia pengtru atribuirea acestui serviciu unei singure firme are loc în 15 septembrie. Cei care sunt abonati, ori cei ce se vor abona pe viitor, trebuie sã stie cã energia termicã va fi livratã ca si pânã acum, dar primãriile si consiliile locale vor gestiona printr-o asociatie ce a fost deja creatã. … mai departe