Liceul Tehnologic din Lupeni așteaptă finalizarea procedurii de licitație

Ofertele pentru modernizarea Liceului Tehnologic din Lupeni sunt în evaluare financiară.18 firme sau asocieri vor un contract al Primăriei Lupeni. Este bătălie mare pe un contract de achiziție al municipalității de la Lupeni. 18 firme sau asocieri de firme vor contractul privind elaborare proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni”. Până în data de 9 iunie are loc evaluarea financiară a ofertelor depuse. Contractul are o valoare de 417.668,77 lei. Obiectul achizitiei îl reprezintã “Elaborare Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Lupeni”, faza PTAC, PTOE, întocmire documentatii în vederea obtinerii avizelor conform CU si Asistentã tehnicã din partea proiectantului pe toatã perioada de executie a lucrãrilor. Obiectivul general al proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Lupeni” îl constituie crearea premiselor necesare în vederea contribuirii la cresterea gradului de participare la educatie, cresterea calitãtii învãtãmântului profesional si tehnic si asigurarea unui climat adecvat si modern pentru desfãsurarea procesului educational. Proiectul contribuie la cresterea gradului de participare la învãtãmântul profesional si tehnic si învãtare pe tot parcursul vietii, prin prisma faptului cã prin proiect se va reabilita si moderniza clãdirea, care va avea dotãrile corespunzãtoare desfãsurãrii procesului educational si a celui recreativ.

Monika Baciu