Liceul Tehnogic din Lupeni va fi reabilitat

Autoritățile locale din Lupeni acordă o importanță deosebită infrastructurii educaționale. Consiliul Local al
municipiului Lupeni a actualizat
indicatorii tehnico -economici și a devizului general la faza PT pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni”.

Astfel, s-a aprobat valoarea totală actualizată a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni” în cuantum de 22.559.119,25 lei (cu TVA) .
În plus, s-a aprobat și contribuția proprie în sumă de 4.439.210,95 lei (cu TVA) din care suma de 369.794,05 lei (cu TVA) reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului și suma de 4.069.416,90 lei (cu TVA) reprezintă cheltuieli neeligibile.
Sunt prevăzute izolarea termică a fațadei, inclusiv termoizolarea plăcii peste ultimul nivel și înlocuirea tâmplăriei existente, din lemn, cu tâmplărie eficientă energetic, repararea acoperişului tip şarpantă, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice, modernizarea instalațiilor termice și electrice, înlocuirea pardoselilor, placarea cu faianță a pereților din băi, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere, finisaje, intervenții la trotuare.
Totodată, prin proiect vor fi create facilități pentru persoanele cu dizabilități. Liceul va fi dotat cu mobilier şi echipamente specifice pentru buna desfășurare a procesului educațional.
Monika BACIU