Leul se apreciaz? u?or fa?? de principalele valute

Investitii-noi-prin-fonduri-europeneCalmul de pe pie?ele interna?ionale, investitorii mizând pe o rezolvare pozitiv? a „crizei” bugetului public al SUA, pentru exerci?iul financiar 2014, în urma unei întâlnirii dintre pre?edintele Barack Obama ?i congremani republicani, a permis monedelor din regiune s? înregistreze aprecieri.

Cursul euro a coborât de la 4,4631 la 4,4623 lei. Pia?a s-a deschis la valori foarte apropiate de cele de la închiderea de miercuri, 4,4620 – 4,4650 lei, urmat? de o sc?dere pân? la 4,4530 – 4,4550 lei. Treptat, euro a revenit peste pragul de 4,46 lei, iar dup? anun?area cursului de c?tre BNR, cota?iile coborau la 4,4570 – 4,46 lei.

Sc?derea cursului monedei americane a fost minim?, 3,2987 lei fa?? de 3,2988 lei, acum dou? zile. La rândul s?u, francul elve?ian a sc?zut de la 3,6275 la 3,6239 lei.

Anun?area de c?tre INS a continu?rii procesului de sc?dere a infla?iei, care a coborât în septembrie cu 0,6% fa?? de lua anterioar?, ceea ce a f?cut ca rata anual? s? ajung? la 1,88%, nu a influen?at deciziile investitorilor, o astfel de evolu?ie fiind deja prins? în cursul de schimb al leului.

Monedele din regiune aveau fa?? de euro un parcurs asem?n?tor cu al leului. Astfel, cea polonez? se înt?rea la 4,187 – 4,201 zlo?i iar cea maghiar? la 295,7 – 296,2 forin?i.

Perechea euro/dolar cobora pe pie?ele asiatice sub pragul de 1,35 dolari, la 1,3488 dolari, pentru ca în Europa s? urce la 1,3538 dolari, valoare apropiat? de cea de la închiderea de miercuri a pie?elor americane.

În pia?a la termen de la Sibiu, euro se tranzac?iona pe decembrie la 1,3501 – 1,3544 , respectiv la 1,3495 – 1,3525 dolari pe martie. Pre?urile futures pe uncia de aur cu scaden?a lunar? erau de 1.299 – 1.307 dolari.

Sunt folosite date ?i informa?ii disponibile pân? la ora 14:00