Lenea îi face sã îndure frigul

Au apã curentã, energie electricã si ar fi avut si cãldurã, toate subventionate din bugetul local al municipiului Petrosani. Este vorba de multi asistati social din Colonia Petrosani care ar fi beneficiat de cãldurã, dacã ar fi fãcut un minim efort de a-si întocmi dosarele pentru subventii pentru încãlzire. Pentru acest… mai departe