Legea Muntelui aduce posibilitãti de investitii în Valea Jiului

Noua Lege a Muntelui si pachetul legislativ dedicat dezvoltãrii zonei montane, oferã posibilitãti pentru proiecte de investitii în localitãtile situate în zona de munte a judetului Hunedoara.
Vizatã de pachetul de mãsuri legislative este, în mod direct, si Valea Jiului.
În Monitorul Oficial nr. 659/30.07.2018 a fost publicatã noua Legea a muntelui (nr. 197/2018), judetul Hunedoara fiind inclus cu toate masivele muntoase si grupele de munti aflate în aria administrativ teritorialã.
“În luna decembrie 2018, a fost aprobat un întreg pachet legislativ care vizeazã sprijinirea investitiilor în zonele montane (definite conform Ordinului MADR nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitãtii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordãrii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultativã ”produs montan” si de verificare a respectãrii legislatiei europene si nationale de cãtre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni, ca „zona delimitatã conform Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 — 2027)”, aratã Consiliul Judetean Hunedoara. Potrivit legii, “prin localitate montanã se întelege unitatea  administrativ-teritorialã, municipiu, oras, comunã, cu teritoriul situat integral sau partial în zona montanã, ce se încadreazã în criteriile stabilite de pantã si altitudine, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice, identificate în Sistemul Integrat de Administrare si Control”.
Monika BACIU