Legea nr. 155/2016 prin care se modificã prevederile art.56 si 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va fi pusã în aplicare începând de astãzi.

Astfel, stagiul de cotizare pentru  persoanele prevãzute la art. 30, alin. (1) litera a, unde se incadreaza si cei care lucreazã în sistemul minier, revine la 20 de ani. „Mã bucur ca am reusit sã îmi închei activitatea de deputat respectându-mi toate promisiunile. Modificarea Legii pensiilor prin revenirea la stagiul de cotizare de 20 de ani, ceea ce va determina o crestere semnificativã a pensiilor persoanelor care au lucrat în minerit, a fost unul din cele mai importante proiecte din cariera mea de deputat, pe care l-am dus la bun sfârsit. Mai mult, printr-un amendament la proiectul legislativ, de  prevederile acestei legi vor beneficia si  persoanele ale cãror drepturi de pensie s-au deschis dupã 1 ianuarie 2011, dacã depun o cerere la Casa Teritorialã de Pensii”, declarã Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.

Dupã ce în anul 2010, Roberta Anastase si guvernul PD-L au modificat în mod nedrept începând cu 01 ianuarie 2011, prevederile legii pensiilor si stagiul complet de cotizare pentru mineri a devenit 30 de ani, Cristian Resmeritã ,deputat la aceea vreme, a dus o adevãratã luptã incepând  cu anul 2012, pentru recâstigarea drepturilor minerilor care urmau sã iasã la pensie.

Însotit de o listã de peste 12.000 de semnãturi ale sustinãtorilor, acesta a depus mai multe proiecte legislative si a fãcut numeroase demersuri pentru revenirea la stagiul de cotizare de 20 de ani pentru mineri. În acest an, proiectul legislativ care îndreaptã aceastã eroare a legii, a primit aviz pozitiv de la Camera Deputatilor în luna iunie 2016 si în 15 iulie 2016 legea a fost promulgatã de presedintele Klaus Iohanis.