La cine datoreazã CEH 6,37 miliarde de lei?

Lista creditorilor la CEH adunã datorii colosale, iar principalii creditori spun cã nici nu le convine insolventa. De altfel, administratorul judiciar a venit sã prezinte situatia în care se aflã Complexul Energetic Hunedoara, dupã definitivarea listei creditorilor.
„Au fost înscrisi 202 creditori, care si-au depus cerere de înscriere la masa credalã. Totalul creantelor este de 6.379.377.000 de lei noi. Adicã peste 1,3 miliarde de euro. Cei mai mari creditori sunt Administratia Fondului de mediu, care are cam 3 miliarde de lei, reprezentând 48%, ANAF si, implicit Ministerul de Finante, are de recuperat  1,7 miliarde de lei noi, aici fiind inclus si ajutorul de stat si urmãtorul este Hidroelectrica, cu un miliard de lei, respectiv 16%”, a explicat Emil Gros, administrator judiciar la CEH.
Din masa credalã a datoriilor a fost acceptatã suma 6,1 miliarde de lei noi, fiind înlãturate câteva sute de milioane de lei, de la Hidroelectrica, pentru cã acestia ar fi solicitat sume pentru care nu aveau hotãrâri judecãtoresti si LCC Compania Cãrbunelui, care cereau prejudicii.
La masa credalã mai sunt si Termoelectrica, Societatea de Închideri de Mine, RomGaz, CFR Marfã, restul fiind furnizori. CEH însã, sperã sã evalueze activele si  administratorul judiciar spune cã acestea ar putea fi date în platã.Dar administratorii spun si de ce s-a ajuns aici, dupã o analizã a activitãtii companiei între 2016  si 2019. „Principalele cauze au fost neconformarea la reglementãrile de mediu, de unde si datoria mare cãtre Administratia de Mediu, care provin, în mare parte, din amenzile pe care le-am luat pentru incapacitatea de a cumpãra certificatele de carbon, reducerea continuã  a cantitãtii de energie electricã produsã, dar si a productiei de cãrbune extras. Acestea douã  sunt în legãturã directã. Iar un alt motiv este vânzarea energiei electrice si termice la un pret inferior pretului de productie. Asta pentru cã producem cu peste 700 de lei si vindem cu 183 de lei, dar si reducerea activitãtii de extractie, capital de lucru negativ si un gard de îndatorare ridicat, precum si echipamente tehnologice cu grad ridicat de uzurã si randamente în scãdere”, a mai precizat Emil Gros, administrator judiciar la CEH.
Vinovatii încã nu au fost stabiliti. La CEH este asteptat un raport al controlului  Corpului de control de la Ministerul Economiei. De asemenea, în perioada mai – iulie la CEH este asteptat  un control al Curtii de Conturi, spun reprezentantii CEH
Diana Mitrache