JUMÃTATE DE MILION DE EURO / Onorariu de succes al administratorului judiciar

Casa de Insolventã GMC Craiova a propus un onorariu de 500 de mii de euro de la CEH. Onorariul de “succes” a fost însã respins de creditorii societãtii. Dupã ce în instantã, numai pentru prima insolventã a CEH, administratorul judiciar trebuie sã primeascã 80 de mii de lei onorariu, acum aceasta a solicitat un onorariu lunar de 7000 de euro si un onorariu de succes de 500.000 de euro.

“IRCAT-CO SRL, prin punctul de vedere transmis, confirmã numirea administratorului judiciar Casa de Insolventã GMC SPRL si considerã suficient un onorariu lunar de 7.000 euro+TVA, la care se adaugã un onorariu suplimentar de 2% din ce se recupereazã si un onorariu de succes în cuantum de 50.000 euro (si nu de 500.000 euro, cum a propus administratorul judiciar)”,  se aratã în procesul verbal al sedintei adunãrii creditorilor care a avut loc sãptãmâna trecutã.

Din nefericire pentru administratorul judiciar, sumele nu au fost aprobate de adunarea creditorilor. Unul dintre motive a fost cã acesta nu a fost confirmat. Institutiile statului au pus frânã la aceastã propunere de jumãtate de milion de euro.

“Directia Generalã de Administrare a Marilor Contribuabili, prin punctul de vedere transmis, solicitã prorogarea discutiei pânã la desemnarea practicianului ce urmeazã a fi sustinut conform OPANAF 2442/2016. Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara prin punctul de vedere transmis, nu confirmã în calitate de administrator judiciar pe Casa de Insolventã GMC SPRL, în baza prevederilor OPANAF 2442/2016 si propune ca administratorul judiciar provizoriu sã îsi exercite atributiile conform dispozitiilor legale.. – CEC BANK SA achieseazã la opinia creditorului majoritar. -CNIM – Se abtine. – SC Serviciu Pazã si Protectie Vispo SRL- prin adminstrator judiciar Continvest Insolventã SPRL- punct de vedere scris- confirmã administratorul judiciar si cu privire la onorariul acestuia achieseazã la punctul de vedere al creditorului majoritar; – Constructiones Industrielles de la Mediteranee-CNIM se abtine la a vota în legãturã cu confirmarea administratorului judiciar Casa de Insolventã GMC SPRL. – Asocierea formatã din Deloitte Consultantã SRL si Musat&Asociatii SPARL nu confirmã în calitate de administrator judiciar al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara pe Casa de Insolventã GMC SPRL. Propune creditorilor si desemneazã în calitate de administrator judiciar pe Euro Insol SPRL. Referitor la stabilirea onorariului administratorului judiciar nu aprobã niciun onorariu, având în vedere propunerea cãtre creditori si votarea Euro Insol SPRL în calitate de administrator judiciar al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA”, mai aratã acelasi document.

Astfel, ambele puncte au fost amânate de adunarea creditorilor CEH. “Cu privire la punctele doi si trei aflate la ordinea de zi – confirmare administrator judiciar si stabilire onorariu administrator judiciar – s-a hotãrât: Cu votul creditorilor majoritari nu se confirmã în calitate de administrator judiciar Casa de Insolventã GMC SPRL si se hotãrãste prorogarea luãrii unor hotãrâri la punctele doi si trei aflate pe ordinea de zi pânã când, comisia cu atributii de agreere si selectie a practicienilor în insolventã de la nivelul ANAF va selecta un practician în insolventã pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. Se hotãrãste de asemenea ca administratorul judiciar provizoriu sã îsi exercite atributiile conform dispozitiilor legale”,  aratã procesul verbal al adunãrii creditorilor CEH.

Onorariu de succes

Pentru a beneficia de cei 500.000 de euro drept onorariu de succes, Casa de Insolventã GMC Craiova ar fi trebuit sã militeze pentru scoaterea CEH din insolventã si asezarea societãtii pe un trend favorabil. Potrivit legii, onorariul de succes se stabileste în functie de rezultatul solutiei. “Onorariu de succes, onorariu pe care avocatul are dreptul sã-l solicite si sã-l obtinã în completarea onorariului fixat, în functie de rezultat sau de serviciul furnizat. în cauzele penale, o.s. (onorariul de succes-n.r.) nu poate fi practicat decât în legãturã cu latura civilã a cauzei. O.s. (onorariul de succes-n.r.) constã într-o sumã fixã sau variabilã stabilitã pentru atingerea de cãtre avocat a unui anumit rezultat. O.s. (onorariul de succes-n.r.)  poate fi convenit împreunã cu onorariul orar sau fix si contract de asistentã juridicã, se aratã în textele de specialitate.

Monika BACIU