Județul Hunedoara, promovat peste hotare

Consilierii județeni dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”.

Cele mai importante puncte prevăd atragerea fondurilor europene și promovarea județului în Uniunea Europeană și nu numai. Oficialii județului menționează că aceste lucrur se vor realiza cu cheltuieli minime.
”În cadrul acestui program vor fi prevăzute două tipuri de acțiuni, menite să mențină apartenența județului Hunedoara la organismele europene și parteneriatele existente, dar și acțiuni care se doresc a deschide noi canale de cooperare cu partenerii externi, atragerea de fonduri de la Uniunea Europeană precum și o mai mare implicare în proiectele promovate de acestea. Se va încerca realizarea acțiunilor cu costuri minime, alegându-se cea mai economică variantă de deplasare și participare, urmărindu-se maximă eficiență în ce privește cheltuirea banilor”, arată documentul.
Consiliul Județean Hunedoara își propune astfel să obțină un profit maxim în domeniul promovării imaginii județului în străinătate.
Monika BACIU