Judecãtoria Petrosani valideazã mandatele celor sase primari

Instanta de la Petrosani urmeazã sã valideze mandatele celor sase primari din Valea Jiului. Pe rolul instantei au fost înregistrate sase dosare care au ca obiect “validare primar”. Procedura este una normalã, iar dupã parcurgerea acestei etape primarii alesi vor depune jurãmântul.

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfãsurãrii alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi, pentru sedinta de constituire, se face de cãtre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sãu, precum si primarul, chiar dacã procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatã. Sedinta este legal constituitã dacã participã cel putin douã treimi din numãrul consilierilor alesi. În cazul în care nu se poate asigura aceastã majoritate sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitã, se va proceda la o nouã convocare, de cãtre prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii. Dupã validarea mandatelor si depunerea jurãmântului de cãtre cel putin douã treimi din numãrul membrilor consiliului local consilierul care a condus sedinta declarã consiliul legal constituit.

La Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi se aflã la al treilea mandat, iar Gheorghe Ile, la Vulcan, a ajuns la al patrulea mandat de primar la fel ca si Dãnut Buhãescu la Uricani. Nicolae Dunca la Aninoasa a obtinut al doilea mandat, iar edilii din Petrila, Vasile Jurca si Lupeni, Cristian Resmeritã, ocupã pentru prima datã functia de primar.

Monika BACIU