Jubileu / În urmã cu 95 de ani (1922) la Petrosani se inaugura PRIMUL STADION „JIUL”

De la înfiintarea echipei Jiul în 1922 (pe atunci se numea C.A.M.P.) n-a existat un stadion în adevãratul sens al cuvîntului.  Se juca prin diferite locuri, undeva pe  marginea Jiului de Est, pe la Dalja, echipa activînd în campionatul districtului Arad. Abia dupã 1920  se pune problema  conturãrii unei „arene sportive”, cu pista de atletism si teren de fotbal. Inaugurarea oficialã va fi pe 24 septembrie 1922. Acum exact 95 de ani! Iatã cum s-au  derulat momentele acum aproape un secol.
Scrisoare cãtre prefect
„Domnule Prefect!
În ziua de 24 Septembrie 1922 va avea loc inaugurarea  Arenei Clubului Sportiv al Societãtii noastre ce ce ocaziune, Principele Carol va vizita Valea Jiului pentru a participa la serbarea sportivã.  Cu onoare va aduce la cunostinta toate acestea ca sã puteti lua devreme toate mãsurile cuvenite pentru repararea soselelor judetului nostru fiindcã cu cea mai mare probabilitate Principele Carol va veni direct cu automobilul.”
Program cu de toate
La 10 septembrie 1922, sub titlul Serbare sportivã, presa localã da amãnunte despre evenimentul: Cu ocazia venirii mostenitorului la tron, Alteta sa Regalã, Principele Carol, pe ziua de 22-24 septembrie se vor aranja mari serbãri sportive în Petroseni, care vor fi sprijinite cu marisacrificii si iubire de sport din partea D-lui I. Winklehner. Programul serbãrii e urmãtorul: în 22, 23, 24 – emulatii de tenis, în 23 a.m. – emulatia atleticã a tinerimei de la Jiul. Dupã amiazã, emulatie atleticã generalã cu fuga de 100, 400, 800, 1.500, 5.000 m, stafete olimpice 4+100, aruncãri de glob disc si lance, salt în lungime, înãltime. În 24 septembrie, mars pedestru, cu echipaj de turisti, la Surduc, sub conducerea d-lui T. Timoc. Dupã amiaza decisivele de tenis, seara – matsch de fotbal între CAMP, VSC.
În asteptarea altetei sale regale
„Petroseniul intra în alertã. Hãrnicia pare sã-i cuprina dintr-o datã pe petrosenenii nostri. Un lucru e clar: Principele Carol tebuie sã fie primit cum se cuvine. Din articolul sugestiv intitulat Pregãtiri pentru primirea Altetei Sale, mostenitorul tronului, publicat la 17 septembrie 1922, aflam informatii pretioase despre efervescenta edilitarã ce a cuprins orasul: În vedera vizitei ce se va face A.S.R. mostenitorul tronului în Valea Jiului se fac mari pregãtiri pentru primire. Pe strada principalã se tocmesc lacunele, se spoesc casele. Casinoul societãtii e complt renovat si în etaj se aranjeazã odaia de locuit a principelui mostenitor. Acum au isprãvit cu vopsitul si aceastã picturã e o adevãrata  capodoperã. Plafonul stil renesaus, culori armonic alcãtuite, pictura paretilor imiteazã covoarele cele mai moderne, a cãror conture de verde închis se îmbinã minunat cu celelate culori. Societatea n-a crutat parale si a dus pe pictorul Wilhelm Scvart de la Lupeni,care a lucrat dupã compozitiile lui propri si care  merita toatã laudã.”

Vechiul satdion a ars în 1975, el a mai functionat o perioadã pînã în 1982, cînd a fost demolat si construit actualul parc „Carol Schreter”.
Ziua cea atît de mult asteptatã!
În sfîrsit, vin si zilele mult asteptatei serbãri atletice. Ziaristii Vãii Jiului sunt pe fazã. Nici cã se putea un titlu mai inspirat pentru „emulatiile” din acele zile decît Atletica: „Concursul de atletica din Petroseni a avut loc pe 23 Sept. în fata Altetei Sale Carol, mostenitorul tronului. Datorãm cea mai vie multãmitã Altetei Sale care a scos din amortealã si a adus de fatã pe astfel de indivizi care nici nu stiau  cã ce ste sportul. Prezenta Altetei Sale a mai fãcut ca arena sportivã sã fie adusã complet  în ordine. Concursul ca atare a fost din cele mai frumoase. Au luat parte 4 cluburi atletice si la unele puncte au fost în numãr mare. Aranjarea a fost pe cît se poate de bunã doar numai purtarea prea rãpitã a d-lui Mittermajer, delegatul FSSR, a produs nitica displacere. La concurs s-au stabilit douã recorduri noi. Rezultatele obtinute sînt fãrã exceptie distinse. Din vechea gardã de atleti numele Scwlengraber Pall, Belu, dr. Corcan, Peter, Pop si Voinanu erau prea cunoscute.
Pe lîngã dînsii, s-au avntat si o seamã de tineri: Rusu (Unire), Schiller (AAC), Kadar, Ratek (CÎMP), Barabas, Marton  (VSC)
Cel mai de seamã om al zilei este desigur David care, prin rezultatele ajunse la aruncarea cu greutatea si discul, a obtinut renume mondial. Trist este cã a lipsit de la concurs atletul Steinfeld de la Hakoah, care prin prezenta lui poate ar fi ajuns la alte recorduri.Cupa Winklehner a fost cîstigatã de trupa KAC. Dupã concurs, însusi mostenitorul a împãrtit premiile, dînd mîna cu fiecare.”
„Tot cu ocazia inaugurãrii stadionului, a avut loc si un meci de fotbal între echipele TAC si CAMP, încheiat cu scorul de 4-1 (3-0) în favoarea timisorenilor. Arbitrul meciului a fost clujeanul Winkler”.
Vechiul stadion a ars în 1975, el a mai funcionat o perioadã pînã în 1982, cînd a fost demolat si construit actualul parc „Carol Schreter”.

GENU TUTU