Investitiile la CEH, aproape o necunoscutã

5 din 15. Nu este vorba de vreun joc de noroc, ci de investitiile realizate la Complexul Energetic Hunedoara în decursul anului 2016.  Conducerea societãtii a stabilit la începutul anului 2016 un plan de investitii, însã acesta nu a fost îndeplinit. Problemele financiare ale societãtii au contribuit, major, la nerealizarea planului.

“Se constatã cã dintr-un numãr de 15 obiective de investitii propuse s-au realizat partial 5 obiective. Pe tipuri de activitãti realizãrile pe obiective de investitii se împart astfel: investitii pentru activitatea energeticã în sumã de 3.136 mii lei care reprezintã 85,59% din totalul investitiilor realizate, investitii pentru activitatea minierã în sumã de 528 mii lei care reprezintã 14,41% din totalul investitiilor  realizate”, aratã raportul administratorilor de la CEH.  Administratorii CEH mai aratã cã investitiile nu au fost realizate din cauza lipsei resurselor financiare.  “Se constatã cã din lipsa surselor de finantare nivelul investitiilor realizate în cursul anului 2016 este foarte scãzut, fapt care  va influenta negative  activitatea care se va desfãsura în cadrul CEH SA si în urmãtorii ani”, mai aratã administratorii CEH.  Previziunile nu sunt pozitive nici pentru acest an. Din cauza problemelor financiare, CEH se aflã  în imposibilitatea de a realiza investitii. Societatea se bazeazã pe SIEG, prin care ar putea realiza investitii la termocentrale.

Monika BACIU