Investitiile în infrastructura rutierã si scolarã continuã la Petrila

PNDL reprezintã sursa principalã de finantare de la Guvern pentru infrastructura localã si are la bazã principiul conform cãruia în fiecare  localitate din tarã  trebuie sã fie asigurat un set minim  de servicii publice.
Orasul Petrila, la nivel de Valea Jiului, a beneficiat de cele mai multe proiecte care au primit girul finantãrii, administratia localã având mai multe obiective în acest sens asa cum ar fi: asfaltãri, reparatii si  modernizãri strãzi si  trotuare sau constructii edificii educationale.
”Continuarea dezvoltãrii infrastructurii în orasul Petrila este posibilã datoritã proiectelor pe care le-am lansat prin Programul National de Dezvoltare Localã, în care Primãria orasului Petrila beneficiazã de finantarea necesarã pentru implementarea acestor proiecte de dezvoltare localã. Dezvoltarea unor proiecte de investitii eligibile în competitia nationalã pentru atragerea de finantãri din surse puse la dispozitie de Guvernul României constituie o  prioritate pentru administratia pe care o conduc. Chiar acum se aflã în derulare încã douã proiecte vizând infrastructura rutierã si cea scolarã”, declarã primarul orasului Petrila, Vasile Jurca.
În ceea ce priveste infrastructura rutierã se aflã în derulare lucrãrile în urma obtinerii contractele de finantare prin PNDL pentru programul de finantare pentru obiectivul de investitii ”Asfaltare  strada Lunca din orasul Petrila”. Obiectivul  presupune patru sectoare de drum situate în zonele limitrofe ale orasului,  valoarea contractului însumând 388.000 lei.
De asemenea, infrastructura scolarã este unul dintre importantele obiective ale administratiei de la Petrila. Astfel, se aflã acum în constructie o nouã si modernã grãdinitã care va înlocui un edificiu vechi si impropriu apartinând Scolii Gimnaziale I.D. Sîrbu, obiectiv de investitii  prin programul de finantare pentru ”Construire Grãdinitã  cu Program Normal  cu 6 grupe la scoala  ”I.D. Sârbu” din orasul Petrila”.